ประเพณีสิบสองเป็งล้านนา

ประเพณีสิบสองเป็งล้านนา

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

พี่น้องชาวปะกาเกอะญอ  ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในวันศีลใหญ่หรือ 12 เป็ง ตามความเชื่อที่ว่าวันนี้เป็นวันไฟนรกดับ ณ พุทธอุทยานแม่กลางหลวง ปะเกอญาราม ดอยอินทนนท์

ประเพณีสิบสองเป็งล้านนา
12 เป็ง (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือ ของทุกปี ) เป็นวันปล่อย “ผีต๋ายเก่าเน่าเมิน” มารับของกิ๋นของตาน

ตามความเชื่อล้านนา เชื่อกันว่าเมื่อถึงวันสิบสองเป็ง ประตูนรกจะเปิด พระยายมราชจะปล่อยให้ดวงวิญญาณของ”ผีต๋ายเก่าเน่าเมิน”ออกมาขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องบนเมืองมนุษย์ รับของตานจากญาติพี่น้องเช่น อุปกรณ์ เครื่องปรุง วัตถุดิบในการทำอาหาร อาหารแห้ง อาหารสด อาหารปรุงสุก และผลไม้ ตามความเชื่อแบบล้านนา คนเฒ่าบะเก่าว่าไว้ ลูกหลานคนใดบะตานหา ผีต๋ายเก่าเน่าเมิน (ผีบรรพบุรุษ) วงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปแล้วในวัน 12 เป็ง ผีจะแจ่งหัว เมื่อบะได้กิ๋นของกิ๋นของตานเหมือนผีตนอื่น

บางพื้นที่จึงนิยมตานก๋วยสลาก แต่ส่วนมากจะนิยมตาน”ก๋วยสัง” คือ “สลากหน้อย” ซึ่งเรื่องครัวตานนั้นก็เหมือนกับตานก๋วยสลาก แต่จะมีปั๊บธรรม/เทศน์ใส่ลงไปด้วย ส่วนเครื่องครัวตานในก๋วยสัง หรือสลากหน้อยจะประกอบไปด้วย ปั๊บธรรม เมียง บุหรี่ ไม้ขีดไฟ เกลือ พริกแห้ง หอม กระเทียม ข้าวสาร ห่อนึ่ง ผลไม้ ขนมจ๊อก สวยดอก เป็นต้น โดยจะนำเอาเครื่องครัวตานจัดเป็นกองๆ ใส่ตะกร้าหรือพาชนะที่เตรียมไว้ ตามจำนวนที่จะตาน

ตามความเชื่อล้านนานั้นเพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและความทุกข์ ชาวล้านนาจึงได้ตานธรรม หรือเทศน์ ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ โดยเชื่อว่าอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์นั้นจะได้กล่อมเกลาจิตใจของเปรต และช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ธรรมที่จะตานก็ประกอบด้วย ธรรมมหาวิบาก มาลัยโผดโลก นิพพานสูตร อานิสงส์ทานหาคนตาย เจ้ากรรมนายเวร และมูลนิพพาน เป็นต้น

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้