ประชุมแผนป้องกันไฟป่าฯเชียงใหม่วางเป้าลด KPI 4 ด้านลง 20%

ประชุมแผนป้องกันไฟป่าฯเชียงใหม่วางเป้าลด KPI 4 ด้านลง 20%

ผวจ.เชียงใหม่ประชุมจับมือสภาลมหายใจถกแผนป้องกันไฟป่าฯ วางเป้าหมายลดจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้และค่าฝุ่นพิษ รวมถึงคนป่วยจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อย 20 ขีดเส้นให้ทุกอำเภอส่งแผนไม่เกิน 20 ธ.ค.ด้านสภาลมหายใจแนะคิกออฟให้กระหึ่มทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 ที่หอประชุมฯ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น pm2.5 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาลมหายใจเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยผวจ.เชียงใหม่ ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ได้เชิญทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อเตรียมการให้เร็วขึ้น หากเข้าสู่สถานการณ์และหากมีอะไรจะได้ปรับและแก้ไข การทำงานของตนจะไม่มีการไล่บี้ สิ่งที่ทำไว้ดีก็สานต่อ  ทั้งนี้องค์ประกอบจะเพิ่มขึ้นด้วย และขอให้คุยเพื่อเป้าหมายเดียวกันเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นฯ ลดลงให้มากที่สุด และพยายามมองให้หลายมิติ ที้งสาเหตุพื้นที่รอยต่อ หมอกควันไฟป่าจากนอกประเทศ จะมีการพูดคุยให้หมด

จากนั้นนายกริชสยาม คงสตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังคงมีหน่วยงานเดิมที่ร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2565 โดยเน้นการประชุาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่ มีการยะระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องที่ให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งนี้คือแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าฯแบบบูรณาการ ประจำปีงบฯ66 ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อให้แผนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแผนนี้ได้ดำเนินการมาก่อนหน้ามีการประชุมจากทุกภาคส่วน รวมถึงสภาลมหายใจด้วย

อย่างไรก็ตามข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปีจะพบว่าจุดความร้อนหรือ Hot Spot ได้ลดลงจากปี 63 ที่มี 2 หมื่นกว่าจุดและลดลงอย่างมากในปี 65 ที่เหลือเพียง 2,572 จุด พื้นที่เผาไหม้ก็ลดลง และค่าpm2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานปี 64 ที่เกิน 85 วัน ปี 65 เกินเพียง 40 วันเท่านั้น และผู้ป่วยก็ลดลงเหลือเพียง 18,688 ครั้ง

ในการวางแผนฯปี 65 กำหนดออกเป็น 3 ห้วงก่อนวิกฤต ช่วงวิกฤตและหะวิกฤต ช่วงนี้ถือเป็นการคิกออฟเตรียมการป้องกันก่อนเข้าสู่สถานการณ์ และผวจ.เชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่บริหารจัดการพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก 8 พื้นที่คือ อ.แม่ออนรอยต่ออ.สันกำแพง บริเวณถ้ำเมืองออน จุดต่อมาคือเหนือเขื่อนแม่กวง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ้มรอยต่ออ.แม่ลาน้อย พื้นที่อ.สะเมิงที่มีข่าวบ่อยๆ และพื้นที่อ.สันทราย ต.แม่แฝก เจดีย์แม่ครัว หนองหารและป่าไผ่ รอยต่ออ.พร้าว และหลังม.แม่โจ้ พื้นที่ต.บ้านปง อ.หางดง หลังดอยสุเทพเป็นพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก พื้นที่ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ติดประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อ.ฮอด ติดต่ออ.ดอยเต่าหรือดอยเกิ้งที่เกิดไฟไหม้บ่อย

“การวางแผนแก้ไขปัญหาฯทุกระดับขอให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.65 ส่วนการกำหนดเป้าหมายลดพื้นที่เผาไหม้และคุณภาพอากาศที่ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยย้อนหลัง 5ปี ต้องลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และเรื่องสุขภาพ โดยจัดพื้นที่ปลอดฝุ่นไว้ ส่วนอาสาดับไฟป่ทางสาธารณสุขฯให้ไปตรวจสุขภาพได้เลย นอกจากนี้มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษทั้งของกรมอุทยานฯ กรมป่่าไม้เพื่อดูแลพื้นที่ดอยสุเทพ ดอยหลวงเชียงดาวและดอยอินทนนท์”นายกริชสยามกล่าวและว่า

ในช่วงวิกฤตจังหวัดจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอและตำบล และของบฯสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่ใน 644 หมู่บ้านอยู่เขตรอยต่อกับป่าเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีมาตรการเปิดห้องฉุกเฉิน กวาดล้างถนนและประกาศปิดป่า ส่วนหลังวิกฤติจะเป็นการฟื้นฟูและถอดบทเรียนเหมือนทุกปี

ส่วนเป้าหมายสำคัญปี 65 ที่จะลดจุดความร้อน ค่าคุณภาพอากาศและพื้นที่เผาไหม้  จุดความร้อนไม่เกิน 9,833 จุด pm2.5 ไม่เกิน 54 วัน

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดให้แสดงความเห็น โดยสภาลมหายใจเสนอให้มีการคิกออฟที่ใหญ่และพร้อมกันเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในทุกพื้นที่ ขณะที่ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจใเชียงใหม่อยากให้นำสถิติข้อมูลย้อนหลังเพียง 3 ปีมากำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ลดลงตามที่กำหนดคือร้อยละ 20 ทั้งจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ ค่าฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานและจำนวนผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งปรธานในที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาสภาพดินฟ้าอากาศอำนวย เพราะลานิญ่า แต่วงรอบปรากฏการณ์ลานิญ่าครบ 4 ปีแล้ว และเกรงว่าหากปีหน้าฝนไม่ตกและเกิดความแห้งแล้งจะทำให้สถิติพุ่งสูง ซึ่งจะทำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนด จึงอยากเอาความเป็นห่วงมาพูดคุยกันด้วย เพราะทำงานกันเป็นคณะดังนั้นนจึงต้องตั้งเป็นสมมติฐานที่เป็นไปได้ด้วยโดยผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในช่วงต้นปีจะกลับเข้าสผู่สภาวะปกติ จากที่ปีนี้ฝนมีมากกว่าค่าเฉลี่ย เพราะปรากฏการณ์ลานิญ่าแต่ปีหน้าจะเป็นเอลณิโญ่แล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมคิกออฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มาจากการถอดบทเรียนที่ผ่านมาว่าการนำอุปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์และรถน้ำมาจัดแสดงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ รวมถึงการจัดกิจกรรมแบบนี้ไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่่าฯได้ การจัดแบบเดิมที่มีการสวนสนาม พ่นน้ำไม่ได้แก้ปัญหา ซึ่งมีการเสนอให้เปลี่ยนวิธีการและสื่อสารเชิงรุก เช่น เคาะประตูบ้านเชิญชวนทำแนวกันไฟ การทำปุ๋ยและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ซึ่งนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจระบุว่าการคิกออฟเป็นการแสดงพลังให้เห็นถึงความร่วมมือทุกฝ่าย เป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วน ทุกระดับในการเตรียมการและสนับสนุนทุกพื้นที่จัดกิจกรรมทุกพื้นที่ด้วย เพื่อร่วมกันช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันฯโดยร่วมกันออกแบบ.

 

 

 

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้