ประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่นัดแรกไม่มีงูเห่าลงคะแนน 2 ครั้งสุดท้ายฝ่าย”นายกฯก๊อง”ได้ปธ.อบจ.หญิงคนแรกคุมเกม

ประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่นัดแรกไม่มีงูเห่าลงคะแนน 2 ครั้งสุดท้ายฝ่าย”นายกฯก๊อง”ได้ปธ.อบจ.หญิงคนแรกคุมเกม

เปิดประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ครั้งแรก ไม่มีงูเห่าหลังเก้าอี้ส.อบจ.จากสองขั้วมีจำนวนเท่ากัน ต้อง เลือกประธานสภาฯถึง 2 รอบสุดท้ายต้องจับสลาก “วิทยาลักษณ์ สามใจ”ส.อบจ.หางดงเขต 1 กลุ่มเพื่อไทยนั่งประธานสภาอบจ.หญิงคนแรกของอบจ.เชียงใหม่ ขณะที่ส.อบจ.ฝั่งชม.คุณธรรมรอ 2 ปีหลัง “นายกฯก๊อง”นิมนต์สมเด็จพระมหาธีรจารย์ มาทำพิธีทำบุญสำนักงาน ก่อนประชุมสภาแถลงนโยบาย 22 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.63 ที่อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธัชพล นิรัติมัย ปลัดอบจ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการชั่วคราวและให้ส.อบจ.เชียงใหม่ที่มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯชั่วคราว มีตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ โดยให้สมาชิกสภาอบจ.ทั้ง 2 กลุ่มส่งตัวแทนประชุมข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะให้มีการลงคะแนนเลือก

โดยที่ประชุมของตัวแทน 2 ฝ่ายมีข้อตกลงว่า ในการเลือกประธานสภาฯจะใช้วิธีลงคะแนนโดยวิธีขานชื่อส.อบจ.แต่ละเขต สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ จะอยู่วาระ 2 ปี แล้วสลับให้คนที่ถูกเสนอชื่อที่ไม่ได้เป็นประธานสภาฯรอบแรกมาสับเปลี่ยนหลังครบวาระ ขณะเดียวกันให้ฝ่ายที่ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯวาระแรกสามารถเลือกรองปธ.สภาฯ ได้ 2 คน จากนั้นที่ประชุมฯได้จัดให้มีการลงคะแนน ผลการนับคะแนนปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันทั้ง 2 ครั้งเนื่องจาก ส.อบจ.เชียงใหม่จาก 2 กลุ่มการเมืองคือเพื่อไทยและเชียงใหม่คุณธรรม ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีจำนวนเท่ากันฝ่ายละ 21 คน จึงต้องใช้วิธีจับสลาก ผลจับสลากปรากฏว่า นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ส.อบจ.เชียงใหม่ หางดงเขต 1 กลุ่มเพื่อไทยหยิบเป็นคนแรกและได้บัตรที่ให้เป็นประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ ขณะที่นายทะนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่าจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พลาดจับไม่ได้ใบที่ได้เป็นประธานสภาฯ ต้องรออีก 2 ปี

หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่ 1 คือนายเจริญ ย่านไพบูลย์ ส.อบจ.พร้าวและรองประธานสภาฯคนที่ 2 นายสมคิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริมเขต 2 ส่วนเลขานุการคือนางมยุรา ตุ่นแก้ว ส.อบจ.สันทรายเขต 3

จากนั้นนางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นประธานสภาอบจ.หญิงคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 16 ก.พ.-31 มี.ค.และกำหนดเปิดประชุมสภาฯเพื่อแถลงนโยบายในวันที่ 22 ส.ค.64

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาฯในวันที่ 22 ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 ก.พ.นี้จะมีพิธีทำบุญสำนักงานอบจ.เชียงใหม่ โดยนิมนต์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอรวม 50 รูปมารับไทยทาน โดยเวลา 08.00 น.จะมีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ด้วย

นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการอันดับแรกคงเป็นปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 ซึ่งจะขับเคลื่อนทำงานร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า การสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสุขภาพให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย การเพิ่มสวนสาธารณะ ซึ่งเป้าหมายต่างๆ มีอยู่ในใจแล้วและส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่หาเสียงได้ นอกจากนี้จะขอมาดูในอบจ.เชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ด้วย โดยในส่วนของทีมบริหารขณะนี้ที่วางตัวไว้รองนายกอบจ.ประกอบด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์,นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร,นายสุเทพ สายทอง และมีอดีตรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษา 2 ท่าน ตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้