ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการทุกฝ่ายหนุนแนวคิดไทย

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการทุกฝ่ายหนุนแนวคิดไทย

- in headline, อาเซียน +3

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการบรรลุข้อเจรจาสนับสนุนไทยสร้างความเชื่อมโยงยั่งยืนในการเป็นประชาคมอาเซียน ส่วนการแก้ปัญหาชาวโรฮิงยายังคงรอสถานการณ์ในพื้นที่เมียรม่าสงบ

วันที่ 18 ม.ค.62 ที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนภายใต้ตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีหัวข้อ“ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน”ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสนับสนุนไทยและให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของอาเซียนทั้งปีที่ผ่านมาและในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ มีการหารือถึงแนวทางในการสร้างประชาคมอาเซียนการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนกับพันธมิตรภายนอกและประชาคมระหว่างประเทศ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา การระดมสมองเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 2025 รวมถึงข้อตกลงอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง แต่รักษาความเป็นเอกภาพและเป็นศูนย์กลาง แต่ยังเพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับการพัฒนาที่สำคัญในภูมิภาค
รมว.ต่างประเทศกล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังคงรักษาและส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ ตลอดจนการเคารพอย่างเต็มที่ต่อกระบวนการทางกฎหมายและการทูตโดยไม่หันไปใช้การคุกคามหรือการใช้กำลัง หลักการสากลของกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 (UNCLOS)
ในมุมมองของการพึ่งพาซึ่งกันและกันของอาเซียนกับประชาคมระหว่างประเทศ กว่าร้อยละ 70 ของการค้าของอาเซียนเป็นส่วนที่เหลือของโลก จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนต่อไปรวมถึงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน – รัสเซียที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเพิ่มเติมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคที่มีศูนย์กลางเป็นศูนย์ประสานอาเซียนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากการประชุมอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อฉลองความสัมพันธ์ 30 ปีอาเซียน – สาธารณรัฐที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไป มีประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนสนธิสัญญาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความสำคัญของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบททางภูมิศาสตร์ทางการเมืองในปัจจุบัน TAC ยังคงทำหน้าที่เป็นรหัสหลักของการดำเนินการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคและเป็นรากฐานสำหรับการรักษาสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคง และยินดีต้อนรับผลประโยชน์ของเปรูที่จะเข้าร่วม TAC บนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของ TAC
นายดอน ยังกล่าวถึงความสำคัญและความคิดริเริ่มของประเทศไทยภายใต้หัวข้อความเป็นประธานอาเซียน ในหัวข้อ“ การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องให้ความสำคัญกับนโยบายที่ยั่งยืน เสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆรวมถึงประเด็นปัญหาที่มีมายาวนานซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการตระหนักรี้ของอาเซียนและการเป็นเจ้าของประชาคมอาเซียนร่วมกัน โดยเชื่อว่าเครือข่ายสมาคมอาเซียนจะแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้
จากนั้นรมว.ต่างประเทศ ยังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับการส่งตัวผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงยา กลับเมียนมาว่า ในบทบาทอาเซียนเราได้มีพัฒนาการอย่างดีในบทบาทเชิงรุก โดยทางสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ส่วนไทยเองก็มีโครงการต่างๆ ในรัฐยะไข่มากมายและเป็นประโยชน์ต่อชาวโรฮิงยาในพื้นที่โดยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีโครงการโรงสีข้าว โรงเรียน การก่อสร้างศูนย์พัฒนาในรัฐยะไข่เพื่อตอบสนองความต้องการและมุมมองของมุขมนตรีรัฐยะไข่
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคีที่ 3 เกี่ยวกับรัฐยะไข่ แต่ตอนนี้ทุกอย่างหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลายคาดว่าจะดีขึ้นและในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นการพิจารณาต่อรอง COC และหลังจากนั้นอาจจะมีความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ว่าการเจรจาของ COC อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2021 แต่ทั้งนี้อยู่ที่การเจรจาของสมาชิก เดิมกำหนดจะมีการประชุมเกี่ยวกับชาวโรฮิงยาจากวันที่ 12 มกราคม 2562 ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะต้องขอดูสถานการณ์ในพื้นที่ของเมียนมา แต่ก็ชัดเจนแล้วว่ามีเสถียรภาพและไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นเมื่อใด

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้