“บิ๊กตู่”ควงรัฐมนตรีขึ้นเชียงใหม่ประกาศความพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศ เปิดงาน “FTI EXPO 2022”

“บิ๊กตู่”ควงรัฐมนตรีขึ้นเชียงใหม่ประกาศความพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศ เปิดงาน “FTI EXPO 2022”

“บิ๊กตู่”ควงรัฐมนตรีขึ้นเชียงใหม่ประกาศความพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศ เปิดงาน FTI EXPO 2022  งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่าง 29 มิ.ย.-3 ก.ค.65 คาด 5 วันเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่เผยเป็นงานที่คนเชียงใหม่รอคอยและเป็นปฐมฤกษ์ในการเปิดเมืองเต็มพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 ที่โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซส์ เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชสกุล ผวจ.เชียงใหม่,พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)และนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “FTI EXPO 2022”ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค.65 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ พลังงานและซีอีโอของปตท.,หัวเหว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย)มาร่วมด้วย

นายประจญ ปรัชสกุล ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดงาน ซึ่งงาน“FTI EXPO 2022” หรืองานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยของชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์ในการเปิดเมืองทั้งจังหวัด โดยเชื่อว่าตลอด 5 วันของการจัดงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก จากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมจัดงานลานนาเอ๊กซ์โป 2022 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยจะนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงและจะได้กำชับผ่านนายอำเภอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้เชื่อมั่นว่างานนี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอน อย่างน้อยคนที่มาเที่ยวชมงานจะต้องจับจ่ายซื้ออาหารในการรับประทาน เพราะไม่มีใครที่จะนำข้าวห่อติดตัวมาอยู่แล้ว

ทางด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเจอกับความท้าทายหลายระดับทั้งปัญหาโควิด 19 ราคาน้ำมันดีเซลที่ลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ การมาของเทคโนโลยีใหม่ รวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ  ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง“ปฏิรูป”โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง

“งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม โดยจะแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท”ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวและว่า

งานนี้เป็นงานแรกที่จะประกาศความพร้อมในการเปิดประเทศ จัดที่เชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมาร่วมงานนี้ โดยรายได้ที่ประมาณการณ์ไว้ยังคาดว่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงด้วย เพราะอุตสาหกรรม BCG อย่างเดียวนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้วว่าสามารถสร้าง GDP ได้มากถึง 29% หรือล้านล้านบาทให้กับประเทศไทย และเมื่อจุดติดจากงานนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่สตาร์ทติดแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตและยั่งยืน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะมีประเทศสมาชิกมาร่วมประชุมภายใต้ BCG โดยจะมีการนำร่องที่กรุงเทพฯก่อน เพื่อให้ทันการประชุมเป็นโชว์เคสและไทยได้ประกาศเป็นศูนย์กลาง BCG ของภูมิภาคนี้ด้วย

ด้าน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ด้าน นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานใหญ่อย่าง FTI EXPO 2022 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมเปิดเมืองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันเตรียมจัดงานนี้เพื่อแสดงพลังของภาคธุรกิจและการผลิตที่ทำให้ประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสของเชียงใหม่ในการจัดระเบียบ เตรียมความพร้อมของการจัดงาน การประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก ระบบสาธารณูปโภค มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบบโลจิกติกส์ การบริการรถรับ-ส่งภายในงาน การปฐมพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การบริการต้อนรับ ร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน ยิ่งไปกว่านั้นงาน FTI Expo 2022 ยังได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก,  มาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว และเป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero  อีกทั้งภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้