บสย.- BOT ประชุมหารือ Green Finance หนุน SMEs ปรับตัว ESG

บสย.- BOT ประชุมหารือ Green Finance หนุน SMEs ปรับตัว ESG

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย.ประชุมหารือกับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ Green Finance เพื่อสนับหนุน SMEs ยึดแนวทางให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ESG

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน และผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมหารือ ในหัวข้อ “Green Finance” ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บสย. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ดำเนินธุรกิจ โดยยึดแนวทางให้ความสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลหรือ ธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social Governance) นำโดย นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ดร.วิภาวิน พรหมบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน นางสาวศิริพิมพ์ วิมลเฉลา ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ในโอกาสนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา Platform ร่วมกันระหว่าง บสย. และ สถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สำหรับ SMEs ที่สนใจเข้าสู่ ESG ในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสยกระดับพัฒนาองค์กรสู่ธุรกิจยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 18 สำนักงานใหญ่ บสย. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้