บสย. – สถาบัน KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี เปิดเวที WLC แลกเปลี่ยนความรู้ค้ำประกัน การประเมินและบริหารความเสี่ยง

บสย. – สถาบัน KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี เปิดเวที WLC แลกเปลี่ยนความรู้ค้ำประกัน การประเมินและบริหารความเสี่ยง

- in headline, เศรษฐกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบัน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) สาธารณรัฐเกาหลี เวทีประชุม “Working Level Council” (WLC) แลกเปลี่ยนความรู้ค้ำประกันสินเชื่อ และการประเมินและบริหารความเสี่ยง


นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้แทนพนักงาน บสย. ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม “Working Level Council” (WLC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ต้อนรับ คณะผู้แทนจากสถาบัน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Jin Youb Jang, Director General of Technology Guarantee Department ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. และ KOTEC ในบทบาทและมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ของแต่ละสถาบัน ครอบคลุม 4 ด้านคือ
1.ผลดำเนินงานภาพรวม ระหว่าง บสย. และ KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี
2.ด้านการประเมินความเสี่ยงของ บสย. (Credit Scoring) และ ระบบการประเมินเทคโนโลยี ของ KOTEC (KTRS- KIBO Technology Rating System)
3. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ด้านผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ และ การให้การสนับสนุนธุรกิจ Start- up (Global Unicorn)
ในโอกาสนี้ บสย. ได้นำคณะผู้แทน KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมกิจกรรมชมการสาธิตการทำสาแหรกจากหวายเทียม การสานขันโตก การพับกุหลาบจากใบเตย พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ วัดโพธิ์

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้