บสย. ลงพื้นที่เชียงใหม่ เดินแผนกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตร ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันวงเงิน 81,000 ล้านบาท หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย

บสย. ลงพื้นที่เชียงใหม่ เดินแผนกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตร ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันวงเงิน 81,000 ล้านบาท หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย

บสย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เดินแผนกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตร ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 81,000 ล้านบาท หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาล -บสย.และ ธนาคาร ผลักดัน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่   มั่นใจ สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท

 

ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์เชียงใหม่ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าวและเปิดกิจกรรมกับธนาคารพันธมิตร”บสย.เร่งผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน(PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ โดยกล่าวว่าตลอดเดือนกันยายนนี้  บสย.ได้วางแผนการทำตลาดเชิงรุกกับ 18 ธนาคารพันธมิตร  เพื่อร่วมกันผลักดันยอดค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน  81,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐบาล

โดยล่าสุดได้มอบหมายให้ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายกิจการสาขา  ลงพื้นที่ 3 จังหวัดใหญ่ของประเทศ คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน และกระตุ้น 18 ธนาคารพันธมิตร ที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เร่งปล่อยสินเชื่อ  และการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่   ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อมากที่สุด

ทั้งนี้แผนการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วย การสัมมนาธนาคารพันธมิตร โดยมุ่งเน้นเนื้อหาประโยชน์ของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ในการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจสูง ด้วยกำลังการผลิต การต่อยอดขยายกิจการ ระดับเงินทุนหมุนเวียน  รองรับการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม  ภาคบริการ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และภาคการเกษตร  มั่นใจว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ  SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ จะเป็นกลไกสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และภาพรวมของประเทศมากขึ้น    โดยบสย.ได้เตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 กันยายน 2560

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.กล่าวว่า สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs  ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบตามมติครม.เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และเริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 11 สิงหาคม  ที่ผ่านมา โดยมี 18 ธนาคารพันธมิตรร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)  สาระสำคัญของโครงการคือ เป็นความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนคือ รัฐบาล บสย.และธนาคาร ร่วมกันผลักดันมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  กล่าวคือ ทั้งรัฐบาลและธนาคารพันธมิตร ร่วมกันรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการ SMEs  4 ปีแรก (รวม7%)   โดยตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.75% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน โดย บสย.ได้เพิ่มสัดส่วนการจ่ายค่าประกันชดเชยให้ธนาคารจาก 23.75% เป็น 30%  

“มาตรการนี้จะส่งผลในเชิงเศรษฐกิจตลอดครึ่งปีหลัง สามารถช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อรวมกว่า 27,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 136,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มรวมประมาณ 108,000 คนและสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท“ นายนิธิศกล่าว

สำหรับธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพ,   ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารเกียรตินาคิน,        ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย,ธนาคารธนชาต,ธนาคารทหารไทย,ธนาคารทิสโก้,ธนาคารไทยพาณิชย,ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย,        ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย,    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย,ธนาคารยูโอบี,ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์,      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้