บสย. รุกช่วย SMEs เติมเงินหมื่นล้าน หนุนค้ำประกัน ส่ง บสย. F.A. Center – สำนักงานสาขา ให้คำปรึกษาตัวต่อตัว

บสย. รุกช่วย SMEs เติมเงินหมื่นล้าน หนุนค้ำประกัน ส่ง บสย. F.A. Center – สำนักงานสาขา ให้คำปรึกษาตัวต่อตัว

บสย. รุกช่วย SMEs เติมเงินหมื่นล้าน หนุนค้ำประกัน ส่ง บสย. F.A. Center – สำนักงานสาขา ให้คำปรึกษาตัวต่อตัว ภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่ 1 ในใจ SMEs

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง และ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำทีมผู้บริหาร นำโดย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. F.A. Center และ ทีมสำนักงานเขตนครหลวง ลงพื้นที่ตลาดนัด หลังกระทรวงการคลัง พบปะผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้าแม่ขาย และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย กว่า 80 ร้านค้า พร้อมแนะนำ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center) หนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เติมเต็มศักยภาพทางการเงิน และเตรียมความพร้อมการพลิกฟื้นกิจการ หลังเปิดประเทศ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ บสย. ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


นายสิทธิกร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลในมิติต่างๆ ของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ได้แก่
1. เพื่อรับทราบสภาพปัญหาการค้าขายของกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
2. เพื่อรับทราบความต้องการเข้าถึงสินเชื่อ หลังการเปิดประเทศ
3. เพื่อให้ข้อแนะนำเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อ
4.แนะนำศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center)


สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงสินเชื่อ สภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และสินเชื่อยากขึ้น บสย.จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงเศรษฐกิจกำลังกลับมาฟื้นต้วภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่ 1 ในใจ SMEs บสย. ตอกย้ำความมั่นใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม และพร้อมเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทุกราย โดยเฉพาะรายย่อย ที่ขอสินเชื่อจากสถานบันการเงิน และขอค้ำประกันสินเชื่อโดยเมื่อเร็วๆนี้ บสย. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. จัดสรรวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท ทำให้ บสย. มีวงเงินรองรับการค้ำประกันสินเชื่อ ในโครงการ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) รวม 23,000 ล้านบาท จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ และขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A.Center) บสย. Call Center 02-890-9999

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้