บสย. ผนึก SET พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SE

บสย. ผนึก SET พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SE

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย. ผนึก SETเปิดโครงการ “SET Social Impact GYM 2023”พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SE


นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และนางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมเปิดโครงการ “SET Social Impact GYM 2023” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “SE ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่” และนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานกลุ่มสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและการคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) จำนวน 9 ราย โดยเชิญผู้บริหารระดับ CEO จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ผู้บริหารจาก SET และ ที่ปรึกษาจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. (บสย. F.A. Center) เป็นโค้ช ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้