บสย. ผนึก 18 สถาบันการเงิน อัดฉีดสินเชื่อ พร้อมค้ำประกัน ร่วม เติมทุน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บสย. ผนึก 18 สถาบันการเงิน อัดฉีดสินเชื่อ พร้อมค้ำประกัน ร่วม เติมทุน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

- in headline, เศรษฐกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผนึกความร่วมมือ 18 สถาบันการเงิน หนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” วงเงิน 50,000 ล้านบาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พลิกฟื้น เติมทุน มั่นใจช่วย SMEs กว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาท รักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” การผนึกกำลังครั้งสำคัญทางการเงินและค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุนระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 18 สถาบันการเงิน พร้อมใจ เติมทุน เสริมสภาพคล่อง เพื่อธุรกิจเติบโตยั่งยืน พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้บริหารสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร ร่วมงาน โดยมี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก 18 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4. ธนาคารออมสิน 5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 13. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 16. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 17. บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด 18. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ทั้ง 18 สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันและช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และ รักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการ วงเงิน 50,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

จุดเด่นของ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้นตอบโจทย์ SMEs 6 กลุ่ม (Segment) ได้แก่ 1) สตาร์ท อัพ (Start up) เพื่อนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำ 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน 2) สมอลล์ บิซ (Small Biz) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก 3) สมาร์ท วัน (Smart One) เสริมสภาพคล่อง ค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก 4) สมาร์ท บิซ (Smart Biz) เพื่อ SMEs ขนาดกลางและเล็ก วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก 5) สมาร์ท กรีน (Smart Green) เสริมศักยภาพธุรกิจ สู่ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และ 6) สมาร์ท พลัส (Smart Plus) วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียน บริการรับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้