บสย. ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดโครงการ “บสย. SMEs Business School”

บสย. ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดโครงการ “บสย. SMEs Business School”

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย. ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดโครงการ “บสย. SMEs Business School”

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในโครงการ “บสย. SMEs Business School” การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อผู้ประกอบการ SMEs เติมความรู้ เสริมแกร่ง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนาม โดยมี นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มธ. และ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. (TCG Learning Center) ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
นายสิทธิกร กล่าวว่า ภายใต้โครงการนี้ บสย. กำหนดเป้าหมาย 3 ประการ เชื่อมโยงส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ ประการที่ 1 การผลักดันให้หลักสูตรด้านการเงิน หรือ Financial Literacy ของ บสย. F.A. Center เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ปี 4 เพื่อยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ประการที่ 2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดย มี บสย. เป็นประตูเชื่อมโยง นำลูกค้า บสย. กว่า 8 แสนราย เข้าสู่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ อาทิ การพัฒนาด้าน Digital Transformation, ด้านผลิตภัณฑ์ และประการที่ 3 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ TCG Business School จะขยายฐานการให้ความรู้พื้นฐานการเงินในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการปัจจุบัน และผู้ประกอบการ Start up รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ บสย. SMEs Business School สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย. Call Center โทร.02-890-9999 หรือ Line Official Account @tcgfirst
—————

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้