บสย. ประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ถก 5 ประเด็นสำคัญ เน้นบทบาทค้ำฯ รับโลกการเงินสีเขียว

บสย. ประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ถก 5 ประเด็นสำคัญ เน้นบทบาทค้ำฯ รับโลกการเงินสีเขียว

- in headline, อาเซียน +3, เศรษฐกิจ

สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ประชุมสมาชิก 17 สถาบันค้ำฯ ถก 5 ประเด็นสำคัญ เน้นบทบาทค้ำฯ รับโลกการเงินสีเขียว พร้อมรับมือโลกการเงินเปลี่ยนสู่ยุค Green Finance


นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บสย. และประเทศสมาชิก 12 ประเทศ 17 สถาบันค้ำประกันสินเชื่อในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ปาปัวนิวกีนี และ ไทย เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation: ACSIC) ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 (The 35th ACSIC Conference) ณ เมืองอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย โดยมี Mr. Jambaltseren Tumur-Uya State Secretary of the Ministry of Food, Agriculture and Light industry, Chairman of the Board of CGFM เป็นประธานเปิดการประชุม และมี Mr.Tsogtsaikhan Sarantuya, Chairman of the Organizing Committee for the 35th ACSIC Conference , Acting Executive Director of Credit Guarantee Fund of Mongolia สถาบัน Credit Guarantee Fund of Mongolia (CGFM) ประเทศมองโกเลีย ในฐานะสถาบันเจ้าภาพ ให้การต้อนรับ


สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระบบค้ำประกันสินเชื่อของกลุ่มประเทศสมาชิกแห่งภูมิภาคเอเชีย ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยหัวข้อการประชุมหลัก “Looking ahead : Fostering Green Financing for sustainable development” กลุ่มประเทศสมาชิกมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกการเงิน ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1.Green Finance Sector การเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินสีเขียว 2.Environmental, Social and Governance (ESG) การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล 3.Driving Innovation in Small Businesses การขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจขนาดเล็ก 4.Asia in the Global Transition to Net Zero เอเชียในยุคเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 5.Green Capital Markets Development การพัฒนาตลาดทุนสีเขียว โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญๆ อาทิ “Scaling New Heights : CGS Meets ESG” เพื่อนำเสนอการยกระดับแนวทางและนวัตกรรมใหม่ในการค้ำประกันสินเชื่อ : การดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อตามแนวคิด ESG และหัวข้อ Credit Guarantee System และ Business Model ด้วย

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้