บสย.- ทิสโก้ หารือช่วยรายย่อย

บสย.- ทิสโก้ หารือช่วยรายย่อย

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย.- ทิสโก้ หารือแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ Automation เพื่อช่วยลดต้นทุนและกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากยิ่งขึ้น

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และผู้บริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ Automation เพื่อช่วยลดต้นทุนและกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากยิ่งขึ้น


ในโอกาสนี้ได้หารือ แนวทางความร่วมมือในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินธุรกรรมสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยได้มากยิ่งขึ้น ณ ธนาคารธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้