บสย. จัดประชุมสถาบันการเงิน แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11

บสย. จัดประชุมสถาบันการเงิน แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11

บสย. จัดประชุมชี้แจงสถาบันการเงิน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 “บสย. SMEs ยั่งยืน” วงเงิน 50,000 ล้านบาท ประกาศความพร้อมลงนาม MOU 11 ก.ค. 2567 มั่นใจผลตอบรับดี จากมาตรการรัฐช่วยสนับสนุน ครอบคลุม SMEs ทุกกลุ่ม ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน เริ่มต้น 2 ปีแรก

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดประชุมชี้แจงและรายละเอียดโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 11 (PGS 11) “บสย. SMEs ยั่งยืน” วงเงิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พร้อมเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 11 กรกฏาคม 2567
การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันการเงินพันธมิตรได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนา Product Program ร่วมกับ บสย. โดยได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการครบทุกมิติ ประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน อาทิ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ เริ่มต้น 2 ปีแรก ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้ รวมทั้งการขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อราย อัตราค่าธรรมเนียมต่ำ วงเงินค้ำประกันต่อรายตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 40 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 10 ปี และ อัตราการชดเชยความเสี่ยงของ บสย. (Coverage Ratio) โดยมีผู้แทนจาก 18 สถาบันการเงินพันธมิตรเข้าร่วมรับฟังท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
ภายหลังการชี้แจง ผู้แทนสถาบันการเงินได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ค้ำประกันเป็นอย่างมาก โดยมีการแบ่งกลุ่มการค้ำประกันที่ตอบโจทย์ SMEs ในแต่ละเซ็กเมนท์ชัดเจน ทั้งประเภท บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อาทิ “IGNITE ONE” สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตสินค้าและธุรกิจบริการ ที่ให้วงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อราย 5 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี โดยรัฐบาลสนับสนุนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี


อีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ “โครงการ Smart Gen” เปิดโอกาสให้ SMEs ที่ดำเนินกิจการไม่เกิน 3 ปี ได้เข้าถึงสินเชื่อ บสย. ค้ำให้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี รัฐสนับสนุนฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก “โครงการ Small Biz” สำหรับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าย่อย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำ 2 ปีแรก และ “โครงการ Smart Green” สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG หรือ ESG ) ค้ำประกันสูงสุดต่อราย 40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% รัฐสนับสนุนฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก เป็นต้น

ทั้งนี้ บสย. ยังได้เพิ่มช่องทาง LINE OA @tcgfirst เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs และลูกค้า บสย. ได้มากยิ่งขึ้นผ่าน 4 บริการใหม่ ครบจบในที่เดียว เพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 ล้านราย โดยพร้อมเปิดให้ธนาคารสามารถใช้เป็นช่องในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อต่างๆ ได้ในอนาคต

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้