บสย. จัดกิจกรรม นำ SubPAC เยี่ยมชมกิจการลูกค้า บสย. พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

บสย. จัดกิจกรรม นำ SubPAC เยี่ยมชมกิจการลูกค้า บสย. พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

บสย. จัดกิจกรรม นำ SubPAC เยี่ยมชมกิจการลูกค้า บสย. พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน (Performance Agreement Sub-Committee : SubPAC) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของ บสย. จำนวน 2 ราย โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน (SubPAC) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566


สำหรับการเยี่ยมชมกิจการลูกค้า บสย. นั้น เพื่อศึกษาประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ ซึ่ง บสย. ได้ให้การสนับสนุนด้านการค้ำประกันสินเชื่อจนเติบโตและพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่ตลาดโลก โดยบริษัทที่ บสย. และคณะ SubPAC เยี่ยมชมกิจการมี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตทันตกรรมเทียม หรือฟันปลอมที่มีนวัตกรรมและขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนวัตกรรมการผลิตและส่งให้กับคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาล ทั้งในประเทศและส่งออก


บริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ภายใต้แบรนด์ “GOLD MILK GUERNSEY” เป็นฟาร์มผลิตน้ำนมโคสายพันธุ์เกิร์นซีย์ ซึ่งเป็นโคนมสายพันธุ์เก่าแก่และหายาก มีองค์ประกอบของน้ำนมและสารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าน้ำนมจากโคนมสายพันธุ์ทั่ว ๆ ไป แห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่ง บสย. สนับสนุนและเข้าไปเติมเต็ม โดยให้การค้ำประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็ง เติบโต สามารถขยายธุรกิจได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้