บริษัทเอกชนมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง

บริษัทเอกชนมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง

นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นสักขีพยาน มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง ขณะที่อบจ.เชียงใหม่มีหนังสือสัญญาแจ้งค่าธรรมเนียมจัดเก็บและกำจัดขยะปีถัดไปตันละ 635 บาท คาดโรงงานจะสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานประชุมชี้แจงและเป็นสักขีพยานในการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างตัวแทนบริษัท แอ็คคอม และวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดกับตัวแทนชุมชน โดยมีนายอุดม อิ่นคำ ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.ดอยสะเก็ดและประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอดอยสะเก็ดและคณะกรรมการเข้าร่วม

นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ และได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาในการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์จัดการขยะฯ โดยในแนบท้ายสัญญาในช่วงที่มีการเปิดทดลองและเปิดดำเนินการทางบริษัทฯจะมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ฯ

“ขอให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับมอบเงินนี้ ไปเปิดบัญชีกองทุนกลางคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยต่อไปทางเสมียนตราจะเป็นผู้นำเงินที่ได้รับมอบจากทางบริษัทฯโอนเข้าบัญชี ส่วนการใช้จ่ายเงินที่ได้ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ก็ขอให้ไปตกลงหรือไปขอมติในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงงานแห่งนี้เพิ่งเปิดดำเนินการโดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บแค่ไม่กี่แห่ง แต่ในปีงบประมาณถัดไปคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้น”นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ในหนังสือสัญญาที่อบจ.เชียงใหม่ส่งมาให้ทางอำเภอเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2560 ทางอบจ.เชียงใหม่ได้แจ้งเรื่องอัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะของศูนย์จัดการขยะฯตันละ 635.33 บาท โดยแจ้งว่าจะมีประมาณขยะเข้าประมาณ 100 ตันต่อวัน และมีสัญญาแนบท้ายเป็นข้อเสนอของทางบริษัทฯที่จะจัดผลประโยชน์เข้ากองทุนให้กับชุมชนโดยรอบในราคาตันละ 38 บาท เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิประโยชน์นำไปจัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบต่อไป

ทางด้านนายอุดม อินคำ ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.ดอยสะเก็ดและประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร กล่าวว่า วันนี้ทางบริษัทฯที่เป็นผู้รับเหมาดำเนินการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯจะมอบเงินให้กับทางตัวแทนชุมชน ซึ่งเป็นเงินของทางบริษัทฯไม่เกี่ยวกับอบจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เป็นเงินก้อนแรกหลังจากที่บริษัทฯได้เปิดทดลองเดินเครื่อง ส่วนแต่ละชุมชนที่ได้รับมอบเงินจะเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างไรขึ้นอยู่กับมติของแต่ละแห่ง

“ทางโรงงานจะมีการมอบเงินให้กับชุมชนทุกๆ 3 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ในครั้งแรกนี้มี 7 แห่งที่จะได้รับมอบคืออ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ต.ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม ม.7 ต.ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องและบ้านกิ่วแล ม.11 ต.เชิงดอย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,144.21 บาท”ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.ดอยสะเก็ดและประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ทุกวันนี้มีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานเพียงวันละ 33 ตันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่ง จากทั้งหมด 13 ตำบล และมีเพียงไม่กี่แห่งจ่ายค่าจัดเก็บ ทั้งนี้เนื่องจากบางแห่งยังติดสัญญาจ้างเหมาเอกชนรายเดิมอยู่ บางแห่งท้องถิ่นดำเนินการเอง จะต้องรอปีงบประมาณใหม่ ซึ่งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับปริมาณขยะของโรงงานนี้ได้สูงถึง 350 ตันต่อวัน.

 

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้