นำนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังถ่ายทอดประสบการณ์จุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการเหนือ

นำนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังถ่ายทอดประสบการณ์จุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการเหนือ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดเสวนา Fashion Talk นำนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังของประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จุดประกายทางความคิดให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ เพื่อก้าวสู่ตลาดระดับสากลได้

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 ที่โรงแรมดาราเทวี นางนิศาบุษป์  วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการเสวนา Fashion Talk เรื่อง “Successful Fashion Designers From Local Wisdom to International Markets” ผลงานความสำเร็จของดีไซน์เนอร์จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation Project) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังของประเทศ ประกอบด้วยคุณณัฐฏ์ มั่งคั่ง เจ้าของแบรนด์ Kloset,คุณศิริชัย ทหรานนท์ เจ้าของแบรนด์ Theatre,คุณเมธาวี อ่างทอง เจ้าของแบรนด์ Black Sugar และคุณจิตรลดา วงศ์พราวมาศ Assistance Department Manager Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd. โดยมีผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ความรู้ในด้านการออกแบบทั้งระบบ ตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มแฟชั่น และการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นในการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และกระแสแฟชั่นโลก การให้ความรู้ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของตลาด และสามารถเลือกใช้ช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาแบบตัดเย็บมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาแบบตัดเย็บให้สวยงาม สอดคล้องกับการออกแบบ ทำให้เสื้อผ้าที่ออกแบบเกิดความสวยงามและใส่สบาย

สำหรับกิจกรรมสัมมนา Fashion Talk ในครั้งนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ สินค้าแฟชั่น ซึ่งการพัฒนาด้านการออกแบบ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการสร้าง เอกลักษณ์ และความแตกต่างอันเป็นจุดขายที่แตกต่าง อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ กระเป๋าและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ประเทศไทยก็ไม่ใช่แหล่งผลิตจำนวนมากและราคาถูกอีกต่อไป

ในยุคที่โลกถูกทำให้ธุรกิจหยุดชะงักด้วยความก้าวหน้าทางเทคโลโลยี และ นวัตกรรม ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ และผู้ประกอบการที่จะอยู่ รอดได้ จะต้องมีจุดเด่น ที่เหมาะกับการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อ แฟชั่น การบริโภคแฟชั่นผ่านประสบการณ์ใหม่ หรือแฟชั่นที่คำนึงถึงความยั่งยืน  ซึ่งผู้ประกอบการภาคเหนือ มีข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบธรรมชาติ และทางด้าน วัฒนธรรมที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่เหมาะกับการนำมาเป็นจุดแข็งในการแข่งขันในระดับ สากล  ครั้งนี้ ได้นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์มาช่วยกันถ่ายทอดความคิดนี้ออกมาเป็นรูปธรรม และจุดประกายทางความคิดให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำไปพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเสมอที่จะเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยโครงการต่างๆ ที่จะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้ท่สามารถก้าวสู่ตลาดในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน.

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้