นายอำเภอแม่แจ่มลงพื้นที่ปางหินฝน ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้กักกัน

นายอำเภอแม่แจ่มลงพื้นที่ปางหินฝน ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้กักกัน

นายอำเภอแม่แจ่มลงพื้นที่ปางหินฝน ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้กักกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม่แจ่มมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1,625 คน กักกันครบ 14 วัน จำนวน 1,415 คน และอยู่ระหว่างกักกัน จำนวน 210 คน

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วย ร.ท.โยธิน กันทะวงศ์ ปลัดอำเภอแม่แจ่ม ลงพื้นที่ตำบลปางหินฝนเพื่อตรวจเยี่ยมผู้สมัครใจกักกัน (home quarantine) ตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ทั้งนี้ นายอำเภอแม่แจ่มได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกหน้ากากอมามัย และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ปัจจุบัน มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1,625 คน กักกันครบ 14 วัน จำนวน 1,415 คน และอยู่ระหว่างกักกัน จำนวน 210 คน โดยผ่านการคัดกรองจากด่านคัดกรองในเส้นทางหลัก 4 เส้นทาง ได้รับความร่วมมือจากผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และได้สมัครใจกักกันตนเองให้ครบ 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้