นายอำเภอแม่ออนจับมือสันกำแพงแก้ปัญหาไฟป่าพื้นที่รอยต่อตั้งเป้าลด Hot spot ลงตามเป้า

นายอำเภอแม่ออนจับมือสันกำแพงแก้ปัญหาไฟป่าพื้นที่รอยต่อตั้งเป้าลด Hot spot ลงตามเป้า

นายอำเภอแม่ออนเผยได้MOU ร่วมกับ.สันกำแพงเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าเขตรอยต่อ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมทำแนวกันไฟ ยันจะไม่เกิดปัญหาพื้นที่เกรงใจและไฟข้ามคืน หลังตกเป็น ใน 8 พื้นที่พิเศษเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่            

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65 ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางป้องกันและไขปัญหาไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในปี 2565-2566 ว่า เนื่องจากอำเภอแม่ออนเป็น ใน พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฯปีนี้ เนื่องจากมีปัญหาไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพงกับอำเภอแม่ออน และอำเภอแม่ออนกับอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รวมทั้งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งอำเภอแม่ออนนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 302,628 และ 70% ของพื้นที่เป็นเขตป่าทั้งป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์มีพื้นที่การเกษตร 32,260 ไร่ ย้อนหลัง 3 ปีตั้งแต่ปี 62-64 อ.แม่ออนมีจุดความร้อน 315 จุด ปี 64 มีจุดความร้อน 130 จุดปีนี้ตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนลง 20% ซึ่งจุดความร้อนจะต้องลดลงร้อยละ 58.3

                นายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาอ.แม่ออนได้รับงบฯจากกองทุนไฟป่าในการจัดชุดลาดตระเวนและทำแนวกันไฟจำนวน 22 หมู่บ้าน รวมทั้งทำเสวียนเก็บใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมุกอินทรีย์ มีโครงการขยะแลกไข่ซึ่งเป็นการขยายผลลงสู่ระดับหมู่บ้าน โดยปีนี้ทางผวจ.เชียงใหม่ร่วมกับผวจ.
ลำปางและลำพูน รวมทั้งแม่ฮ่องสอนได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจากที่เคยเป็นอุปสรรคเดิมที่ทำให้เกิดไฟลามข้ามคืนมาโดยตลอด

                “ในช่วงที่ผมมารับตำแหน่งนายอำเภอแม่ออนวันแรกก็มีปัญหาไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อและอยู่บนเขาสูงชันเป็นเวลา 5 วันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟอย่างเดียว ปีนี้พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพงและแม่ออนซึ่งด้านหน้าเขาเป็นอ.สันกำแพง หลังเขาเป็นอ.แม่ออน และเป็นจุดเกิดไฟซ้ำซากเรียกว่าเป็นจุดเกรงใจสำหรับปีนี้ผมได้หารือกับนายอำเภอสันกำแพงและวางแผนร่วมกันแล้วว่าจะมีการทำแนวกันไฟร่วมกันระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุด เช่นเดียวกับพื้นที่รอยต่อกับจ.ลำปางด้วย โดยปีนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟขึ้นมา โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งได้ผนึกกำลังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและหน่วยของป่าไม้ เพราะมูลเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่แม่ออนส่วนใหญ่มาจากการหาของป่า”นายอำเภอแม่ออน กล่าวและว่า

          สำหรับการบริหารเชื้อเพลิงยังเป็นสิ่งจำเป็น แม้ปีที่ผ่านมาอ.แม่ออนจะไม่มีการบริหารเชื้อเพลิงในระบบไฟดีที่ทางอาจารย์มช.กับจังหวัดทำร่วมกัน เพราะอ.แม่ออนได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปก่อนที่จะมีการประกาศหรือเรียกว่าชิงเผาไปก่อน และช่วงนี้จังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศเพราะยังไม่ถึงกำหนดก็จะมีการชิงเผาในบางพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวไร่ซึ่งบางพื้นที่เครื่องจักรเข้าไม่ถึงและเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้ว เนื่องจากคนหนุ่มสาวเข้าไปทำงานในเมืองและในนิคมฯดังนั้นชาวบ้านจึงต้องเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้