นายอำเภอเมืองย้ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจ คุมเข้มสถานบริการ สถานบันเทิงและพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง ห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์

นายอำเภอเมืองย้ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจ คุมเข้มสถานบริการ สถานบันเทิงและพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง ห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์

นายอำเภอเมืองย้ำเจ้าหน้าที่ออกตรวจ คุมเข้มสถานบริการ สถานบันเทิงและพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง ห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์ กำชับจุดและด่านตรวจคุมเข้ม ไม่ปล่อยให้มีการแต่งกายโป๊ เปลือยหรือล่อแหลม

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหาร สมาชิกอส. เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้ง 9 ตำบล 78 หมู่บ้านในเขตอ.เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชารัฐร่วมใจสงกรานต์ปลอดภัยให้ประชาชนได้รับทราบ และออกจัดระเบียบสังคมสถานบริหาร สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ นอ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยเฉพาะพื้นที่ห้ามดื่มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดคือบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งด้านในและด้านนอก จึงขอเน้นย้ำให้มีการกวดขันกันอย่างเข้มงวดตลอดช่วงเทศกาล รวมถึงร้านขายเหล้าริมทางที่เป็นซุ้มต่างๆ ขอให้มีการเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้เป็นพิเศษ ที่สำคัญอย่าให้มีในพื้นที่รับผิดชอบ

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหม่ หากพบการแต่งกายที่ล่อแหลม ไม่เหมาะสมขอให้ว่ากล่าว ห้ามปรามและขอให้ปรับเปลี่ยน รวมถึงร้านอาหาร สถานบริการที่จัดให้มีกิจกรรม ขอให้ตรวจตราเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมควบคู่กับการกวดขันเข้มงวดการดื่มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย ส่วนการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วง 7 วันอันตราย ขอให้ทั้งจุดตรวจบูรณาการ ด่านชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติที่ได้มีการซักซ้อมไปแล้วให้เข้มงวด โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยประมาทในขณะมึนเมา ให้มีการเข้มการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาด.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้