นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ

นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ

นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบ โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด

วันที่ 11 ก.ค.2561ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการขยะ ได้นำเงินจากค่าดำเนินการจัดการขยะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ มอบเป็นเงินกองทุนฯซึ่งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยมีการมอบเงินกองทุนฯแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า เรื่องเงินกองทุนนี้เป็นแนวคิดที่มีการตกลงกันตั้งแต่ที่อบจ.เชียงใหม่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรที่อ.ดอยสะเก็ดตั้งแต่เดิม โดยนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่อบจ.เชียงใหม่คิดค่าดำเนินการส่วนหนึ่ง และทางบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการแม้จะยังขาดทุนเนื่องจากปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะฯยังมีปริมาณน้อยมาก แต่เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคม ทางบริษัทฯก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินการ

“จริงแล้วจุดคุ้มทุนของบริษัทฯในการดำเนินการจัดการขยะ จะต้องมีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานหรือศูนย์จัดการขยะฯแห่งนี้วันละ 70 ตันหรือเดือนละ 2,100 ตัน แต่ขณะนี้มีปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานยังไม่ถึงครึ่ง  ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ.ดอยสะเก็ดนำขยะมาที่ศูนย์ฯแห่งนี้ก็จะทำให้เงินกองทุนนี้ได้รับมากขึ้น รวมทั้ง 3 อำเภอที่ลงนามบันทึกข้อตกลงกับอบจ.เชียงใหม่ไปแล้วก็ยังไม่มีแห่งไหนนำขยะเข้ามาดำเนินการที่นี่”นายอรรถชา กล่าวและชี้แจงอีกว่า

รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยมียุทธศาสตร์กำหนดออกมาแล้วและกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งต่อไปจะมีการตรวจสอบด้วยว่าท้องถิ่นที่ลง MOU ในการจัดการขยะแล้วนำไปกำจัดที่ไหน อย่างไร หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็จะไม่จ่ายเงิน เพราะที่ผ่านมาปัญหาขยะข้ามถิ่น การทิ้งและกำจัดไม่ถูกวิธีเป็นปัญหามานาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีเป้าหมายว่าต่อไปจะต้องนำขยะไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ดังนั้นแผนของท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนด

ด้านตัวแทนบริษัทวีพีเอ็นฯ กล่าวว่า สำหรับการมอบเงินกองทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เป็นของรอบเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 เนื่องจากครั้งก่อนเป็นการมอบในรอบ 4 เดือนคือเดือนม.ค.-เม.ย. และครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่ 6 ในรอบเดือนก.ค.-ส.ค.ซึ่งก็จะมีการมอบในเดือนต.ค.61 โดยปริมาณขยะในเดือนพ.ค.มีปริมาณ 796 ตัน และเดือนมิ.ย.มีปริมาณ 811 ตัน รวมทั้ง 2 เดือนมีปริมาณขยะ 1,607 ตัน และสัดส่วนที่บริษัทฯมอบเงินกองทุนจะให้ชุมชนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งมากกว่า โดยชุมชนที่ได้รับมอบมีทั้งหมด 9 ชุมชนรวมเป็นเงิน 73,952.59 บาท.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้