นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่:สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกะทะโอบรอบด้วยภูเขาทำให้อากาศเคลื่อนตัวได้น้อย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่:สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกะทะโอบรอบด้วยภูเขาทำให้อากาศเคลื่อนตัวได้น้อย

- in นานาทัศนะ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                                                คุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5

                     อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว

                                           โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะ

                          โอบรอบไปด้วยภูเขาสูงทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก

ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูงทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่งและมีสภาพอากาศปิด รวมทั้งการกระทำของมนุษย์เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร การหาของป่า การเผาเศษหญ้า ใบไม้ การเผาขยะและการใช้ยานพาหนะรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ภาพรวมคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐานคือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน 50 วัน มีค่าสูงสุด 241 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐานคือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน 27 วัน มีค่าสูงสุด 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 พบจำนวนจุดความร้อนหรือ Hot Spot จำนวน 1,721 จุดและพื้นที่เผาไหม้จำนวน 782,563 ไร่ (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-16 เม.ย.2562) การจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวม 103 คดี

จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพการลดมลพิษ ควบคุมแหล่งมลพิษและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นมาตรการลดผลกระทบและวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในประเทศจีน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาสามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้