นายกฯเศรษฐาชื่นชมทุกฝ่ายบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นpm2.5 ย้ำห่วงสุขภาพประชาชนกำชับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

นายกฯเศรษฐาชื่นชมทุกฝ่ายบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นpm2.5 ย้ำห่วงสุขภาพประชาชนกำชับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นpm2.5 กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเอ๊กซเรย์พื้นที่ จี้หากพบปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วนหากเกินความรับผิดชอบให้แจ้งได้ทันที ย้ำดูแลสุขภาพประชาชนคนแก่ เด็กต้องมีหน้ากากกรองฝุ่นและเครื่องฟอกอากาศในราคาจับต้องได้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานประชุมติดตามโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาเชียงใหม่ในภาพรวม แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย และนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่า ขอขอบคุณที่วันนี้มาประชุมกันพร้อมเพียง  ตนและคณะรัฐมนตรีมาพบทุกท่านที่เชียงใหม่เพราะมีความห่วงใยกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องภาคเหนือหลายจังหวัด จึงต้องการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง และจากการที่ได้มาตรวจราชการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน และข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกองทัพ ที่ช่วยกันให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขและคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอเน้นให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ โดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงานนี้

“สถานการณ์ต้องดีขึ้นทุกวัน ด้วยการทำงานเต็มหน้าที่อย่างจริงจัง ขอให้ท่านแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเอกซเรย์พื้นที่ ว่ายังมีปัญหาใดที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน และรายงานให้ตนทราบทุกวัน ถ้าไม่ดีกว่าเดิมต้องแจ้งให้ตนทราบว่ามีอุปสรรคอะไร เป็นความประสงค์ของรัฐบาลนี้ที่อยากจะคืนอากาศบริสุทธิ์แก่พี่น้องประชาชนภาคเหนือให้ได้โดยเร็วที่สุด การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกไฟป่าต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อความยั่งยืน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยำ เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว”นายเศรษฐา กล่าวและว่า

การดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพขอให้จังหวัดและหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ สุขภาพอนามัยของเด็ก โดยเฉพาะผู้สูงอายุใช้ชีวิตความเป็นอยู่การรณรงค์ใส่หน้ากาก จัดพื้นที่เซฟตรงศูนย์พักพิงของประชาชน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ประชาชนมีหน้ากากกรองฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ และราคาที่เข้าถึงได้

นายเศรษฐา ยังกล่าวด้วยว่า ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร ยกระดับความตื่นตัวให้ประชาชนรู้ถึงภัยของ PM 2.5 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลพื้นที่ป่า ลดการเผา เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ของคนใด หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะยาว ต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างอากาศบริสุทธิ์ และปฏิบัติให้ได้การคมนาคมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ มีการพูดคุยกับส่วนงานราชการหลายหน่วยงาน รู้สึกกันดีเมื่อเทียบตัวเลขปีที่แล้วของ PM 2.5 พบว่าปัญหาฝุ่นลดลงไปหลายเท่าตัว การแสดงแผนที่ Red Zone อย่างมีในนัยพิสูจน์ทราบได้ว่า

จากการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจึงทำให้ตัวเลขลดลงอย่างมีนัย ส่งผลอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ดอยอินทนนท์มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 13,000 คน เป็น 17,000 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่าเรื่องการมี PM 2.5 น้อยลง ดูจากกราฟเป็นเรื่องที่ดี ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันบูรณาการ.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้