นายกฯบุญเลิศร่วมกับฝ่ายบริหารควักทุนทำอาหารแจกประชาชน ขณะที่หลายภาคส่วนมอบสิ่งของช่วยเหลือผ่านจังหวัด

นายกฯบุญเลิศร่วมกับฝ่ายบริหารควักทุนทำอาหารแจกประชาชน ขณะที่หลายภาคส่วนมอบสิ่งของช่วยเหลือผ่านจังหวัด

นายกอบจ.เชียงใหม่ร่วมกับส.ส.เชียงใหม่ควักเงินส่วนตัวร่วมทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่กงสุลต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง และสมาคมสตรีศรีลานนามอบถุงยังชีพ ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่เผยรับเงินเดือน 50% เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อนำเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการแบบเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้ (20 เม.ย.63) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่เขต 1 นายศรีเรศ โกฏคำลือ ส.ส.เชียงใหม่เขต 10 และคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่ได้ร่วมกันประกอบอาหารและแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

นายบุญเลิศ กล่าวว่า การแจกอาหาร น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณส่วนตัว ซึ่งทางคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานอบจ.เชียงใหม่เองก็ได้ร่วมบริจาคสมทบตามแต่จิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร โดยในแต่ละวันแต่ละกองจะรับผิดชอบในการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกทางสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบและวันพรุ่งน้ี้จะเป็นสำนักการช่าง โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยจะแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองและรับบัตรคิว เว้นระยะห่างนั่งรอรับอาหาร นอกจากนั้นยังได้มอบอาหารสำเร็จรูปเพื่อให้สมาชิกอบจ.นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ส่วนที่บริเวณหน้ามุข อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง มอบผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม และสมาคมสตรีศรีล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ และ Face Shield

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรถุงยังชีพ และ Face Shield ให้แก่อำเภอต่าง ๆ และในส่วนของข้าวสาร อาหารแห้ง ผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม มอบหมายให้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน ในช่วงบ่ายของวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้