นายกอบจ.เชียงใหม่ จับมือภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVIC19

นายกอบจ.เชียงใหม่ จับมือภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVIC19

นายกอบจ.เชียงใหม่ จับมือภาคีเครือข่ายทำกิจกรรม “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยจากไวรัส COVIC19  

วันที่ 19 ก.พ.63 ที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร อบ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health Emergency of international Concern)เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คน

“ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคภัยอุบัติใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC 19) และสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ทางอบจ.เชียงใหม่จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมขับเคลื่อน “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวและว่า

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการระดมการพ่นละอองฆ่าเชื้อ โดยใช้สารสกัดธรรมชาติ จากนวัตกรรมไทย ด้วยเครื่องพ่น AIROFOG U260 ซึ่งเป็นเครื่องพ่นชนิดเดียวกันกับที่ในอากาศยาน โดยเน้นพื้นที่มีความเสี่ยงของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถบัสประจำทาง และรถบริการสาธารณะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบูธแจกเอกสารให้ความรู้ การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมแจกเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากที่สถานีขนส่งอาเขตแล้วยังได้จัดส่งไปตามสถานศึกษา ตลาดสด แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาฯในครั้งนี้อย่างทั่วถึงอีกด้วย.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้