นักเรียนในภาคเหนือร่วมงาน“Chula North Expo 2018”ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือกันอย่างคึกคัก

นักเรียนในภาคเหนือร่วมงาน“Chula North Expo 2018”ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือกันอย่างคึกคัก

นักเรียนในภาคเหนือร่วมงาน“Chula North Expo 2018”ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือกันอย่างคึกคัก นิสิตเก่าและปัจจุบันรวมทั้งคณาจารย์ยกสาขาวิชาการที่จัดสอนมาแนะนำอย่างใกล้ชิด

ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน  Chula North Expo 2018 และ เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถา “วิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในศตวรรษใหม่” เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งสมาคมนิสติเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาคมชาวจุฬาฯในภาคเหนือผนึกกำลังจัดขึ้น โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ กล่าวรายว่า งาน “Chula North Expo 2018” จัดในธีม“Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในภาคเหนือผ่านกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม Open House พาน้องมุ่งสู่จุฬาฯโดยมีนิสติเก่าและนิสิตปัจจุบันมาร่วมกันแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจศึกษาต่อ กิจกรรมสำหรับคนทั่ไปและนักธุรกิจ เช่น SMEs Clinic ที่เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ กิจกรรมติวเตอร์โดยนิสิตเก่าจุฬาฯที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงด้วย

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์และนิสิตจากคณะต่างๆ ของจุฬาฯ รวมทั้งนิสิตเก่าในสาขาวิชาการความรู้ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมาคมจุฬาฯภาคเหนือจะจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป

ทางด้านดร.บัณฑิต เอื้อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอชื่นชมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือและประชาคมชาวจุฬาที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยินดีในความสำเร็จของการจัดงาน Chula North Expo 2018 ในครั้งนี้

สำหรับวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพันธกิจหลักได้แก่การสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัยและมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัมนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ร่วมกันสร้างโอกาส กระจายความสู่สู่ภูมิภาค เป็นการสานต่องานที่พ่อทำเป็นเสาหลักของแผ่นดิน เพื่อประเทศไทยจะได้เดินหน้าอย่างยั่งยืน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้