นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง คว้าเหรียญทองแดงงานประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง คว้าเหรียญทองแดงงานประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

- in การศึกษา-เกษตรกร

น.ส.อรวรรณ บุตรจินดา นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017)” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ด้วยผลงานการประดิษฐ์ “ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and Lock Wear” คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย

น.ส.อรวรรณ บุตรจินดา กล่าวถึงแนวคิดในการประดิษฐ์ “ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and Lock Wear” ว่าเกิดจากการพบเห็นผู้ป่วยที่ต้องถูกผูกมัดแขนติดกับเตียงเพื่อป้องกันการยกมือมาดึงอุปกรณ์ช่วยในการรักษา สายให้อาหาร สายช่วยในการหายใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาและเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ การผูกมัดผู้ป่วยที่มีแรงต่อต้านมาก ทำให้อุปกรณ์ผูกยึดของโรงพยาบาล  เช่น ผ้าปูเตียง หรือเศษผ้าเก่า มักพบปัญหาการฉีกขาดชำรุด ขณะใช้งาน ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลถลอก และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผูกยึด  ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ จำเป็นต้องพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ลักษณะการผูกยึดตรึงผู้ป่วยกับตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนัก อาจส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติและผู้พบเห็น อีกทั้งการพลิกตัวผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับต้องใช้แรงช่วยพลิกค่อนข้างมาก จึงสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยให้สวมชุดที่ดูเหมือนเสื้อผู้ป่วยทั่วไปแต่สามารถป้องกันการยกมือขึ้นมาดึงอุปกรณ์ช่วยในการรักษาได้ และในกรณีต้องการพลิกตัวผู้ป่วย ตัวเสื้อก็สามารถช่วยพลิกตัวได้ง่ายขึ้น

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่นำความภาคภูมิใจมาให้ชาวธรรมศาสตร์ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พร้อมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้