นักวิชาการ ม.เที่ยงคืน จัดลงคะแนนพลเมืองมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่

นักวิชาการ ม.เที่ยงคืน จัดลงคะแนนพลเมืองมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่

- in headline, จับกระแสสังคม

จ.เชียงใหม่ (1 พ.ค.58) / ม.เที่ยงคืน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย จัดลงคะแนนเสียง พลเมืองมติ ขณะที่ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ โดยให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี 40

เมื่อเวลา 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้จัดลงคะแนนเสียง พลเมืองมติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ ครั้งที่ 1  ที่อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ หรือ รัฐธรรมนูญ ปี 2558 ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทลงในแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  และหากไม่เห็นชอบควรให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด ระหว่างฉบับปี 40 50 หรือ ฉบับอื่นๆ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชายฯ ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เสนอความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ ภายหลังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา พบว่าความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้รับการยอมรับเท่าใดนัก

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ฯ แสดงความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็น เพราะจะช่วยสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนออกไปและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในสถานที่อื่นๆ ให้กว้างขวางมากที่สุด

ผลการแสดงความคิดเห็น มีผู้เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ จำนวน 8 คน หรือ คิดเป็น 14.55% และมีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน 57 คน หรือ คิดเป็น 85.45% โดยผู้ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่สนับสนุนให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี 40 จำนวน 34 คน ปี 50 จำนวน 4 คน และ ฉบับอื่นๆ จำนวน 9 คน  ทั้งนี้ภายหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชายฯ ได้อ่านแถลงการณ์ผลการลงคะแนน พลเมืองมติ ต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 58 โดยมีเนื้อหาต้องการให้กิจกรรมดังกล่าว ช่วยผลักดันให้เกิดการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และวิพากษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญปี 58 ให้กว้างขวางมากขึ้น

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้