นักปั่นร่วม 2 พันคนเข้าร่วมแข่งขันจักรยาน WINTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด” ครั้งที่ 15

นักปั่นร่วม 2 พันคนเข้าร่วมแข่งขันจักรยาน WINTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด” ครั้งที่ 15

เชียงใหม่ จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “INTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด” ครั้งที่ 15  ในวันที่ 28 มกราคม นี้ มีนักปั่นน่องเหล็กทั้งไทยและต่างชาติสมัครแข่งร่วม 2,000 คน ใน 2 ประเภทการแข่งขัน ทีมเทคนิคสมาคมจักรยานฯยันมาตรการความปลอดภัยจัดระบบจราจรและห้ามนักปั่นๆ ลงดอยเด็ดขาดรวมทั้งใช้รถประจำทางบรรทุกจักรยานลงมาแทนรถบรรทุก 6 ล้อเพื่อแก้ปัญหาแบบในอดีต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.ที่ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมกับนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นายเอกสิทธิ์ จินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง นายวิชิต อึ้งจิตรไพศาล นายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง นางสาวธัญยรัชต์ วิศวโยธิน กรรมการบริษัท เมตา ที จำกัด ธุรกิจแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่รวมเรื่องกีฬา การท่องเที่ยวและที่กินในที่เดียวกัน ทั้งหมดร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม INTHANON CHALLENG by Meta T อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 28 ม.ค.67 นี้

สำหรับการแข่งขัน” ปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ “INTHANON CHALLENGE BY META T ครั้งที่ 15” อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง และ บริษัท เมตา ที จำกัดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด ให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว

โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเกือบ 2,000 คน  ซึ่งมีชาวต่างชาติมาร่วมแข่งขันครั้งนี้กว่า 200 คน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะได้แก่ ปั่นพิชิตอินทนนท์ระยะทาง 48 กิโลเมตร ซึ่งจะจำแนกตามกลุ่มอายุ อาทิ กลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปี กลุ่มอายุ 30-39 ปี กลุ่มอายุ 40-49 ปี ซึ่งจะมีรางวัลถ้วยเกียรติยศ ชายและหญิงจำแนกตามกลุ่มอายุ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ โดยจุดปล่อยตัวเริ่มจากทางเข้าอุทยานฯ ถึงยอดดอย ซึ่งจะปล่อยตัวเป็นระยะ ใช้การจับเวลาเป็นตัวตัดสิน

และอีกประเภทการแข่งขันคือปั่นเพื่อการท่องเที่ยวระยะทาง 31 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากทางขึ้นดอยอินทนนท์จนถึงที่ทำการอุทยานฯ  โดยในปีนี้ทางฝ่ายจัดการได้เน้นเรื่องของความปลอดภัยและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬาทุกคน ซึ่งจะใช้เลนปั่นทางช่องซ้ายมือ ส่วนมาตรการความปลอดภัยด้านการขนย้าย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปั่นขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์แล้ว  จะมีบริการรถสองแถวซึ่งเป็นรถที่มีความชำนาญในการขับในพื้นที่ดอยอินทนนท์ เพื่อขนส่งทั้งรถจักรยานและผู้ร่วมกิจกรรมให้เดินทางถึงด้านล่างด้วยความปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นักปั่นๆ จักรยานลงดอยโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ได้ตามปกติ แต่จะมีการจัดการจราจรแบบพิเศษในวันจัดกิจกรรมตามที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้ คือจะใช้เลนขวาและจัดระบบการขึ้น-ลง เป็นวงรอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำทางแยกไปอำเภอแม่แจ่มที่จะใช้วิทยุสื่อสารและแสดงธงสีเขียวนำทาง ซึ่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดดังกล่าวถึง 50 คน เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันและนักท่องเที่ยว รวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปอำเภอแม่แจ่มด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้