นักปั่นน่องเหล็กกว่า 6 พันคนร่วมกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12”

นักปั่นน่องเหล็กกว่า 6 พันคนร่วมกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12”

นักปั่นน่องเหล็กกว่า 6 พันคนร่วมกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12”หน.อุทยานฯวอนเลี่ยงใช้เส้นทาง เผยปิดการจราจรในวันที่ 10 มี.ค.เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น ขณะที่กลุ่มรพ.เครือรามคำแหงมอบ 1.2 ล้านบาทริเริ่มระดมทุนให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

วันที่ 4 มี.ค.2562 ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมด้วยนายธกฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหารเครือ รพ.รามคำแหง, นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา, ท.พ.ศิระ ฮั่นตระกูล ผอ.รพ.เชียงใหม่ราม, นายวิชัย ลดาลลิตสกุล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอ.จอมทอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” และ โครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 12 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.2562 นี้

ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล ผอ. รพ.เชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น 1 ใน 4 เครือโรงพยาบาลรามคำแหง ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ สำหรับในปีนี้ได้มีการจัดเตรียมทีมบริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมให้กับเด็ก นักเรียนและชาวบ้านบนดอยอินทนนท์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ประจำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ใหญ่หลายร้อยชีวิตที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพ นอกจากนั้นยังได้ร่วมมอบเงินสมทบมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าจำนวน 300,000 บาทด้วย

ด้านนพ.ดุสติ ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าทางรพ.ลานนาจะเข้าร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก แต่ทางโรงพยาบาลมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการ โดยจะมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ ที่ตั้งบริเวณจุดสูงสุดที่เป็นเส้นชัย ซึ่งเป็นเป้าหมายของบรรดานักปั่นที่มุ่งมั่นพิชิตให้สำเร็จ โดยได้เตรียมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬามาคอยดูแลเป็นพิเศษ สำหรับกรณีที่อาจจะมีการบาดเจ็บ ตลอดทั้งเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันจัดกิจกรรม และครั้งนี้ทางรพ.ลานนาเชียงใหม่ยังได้มอบเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บรรดาผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรของชาติโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก และช่วยให้เรามีความสุขกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

ขณะที่นายธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหาร รพ.รามคำแหง และ รพ.สินแพทย์ กล่าวว่า  ไม่เพียงแต่กลุ่ม รพ. รามคำแหงเท่านั้นที่สนใจที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลผู้พิทักษ์ป่า องค์กรเอกชนอื่นๆก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งมีการเปิดรับบริจาคไปหลายครั้ง แต่เนื่องจากรพ.รามคำแหงตระหนักว่าป่าเป็นสินทรัพย์ของประชาชน เป็นสินทรัพย์ของส่วนรวมของทุกคนในประเทศไทยก็ต้องมีคนเข้าไปปกป้องสินทรัพย์นี้ พวกเราที่อยู่ในเมืองก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์ป่าไม่ให้ใครมาตัดไม้ ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ หรือทำอย่างไรไม่ให้มีความเสื่อมโทรมจากภัยธรรมชาติ ทั้งหมดต้องใช้แรงกายและใจของกลุ่มผู้พิทักษ์ป่าในการดูแล ซึ่งพวกเราที่อยู่ในเมืองจะแสดงน้ำใจอย่างไรเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้พิทักษ์เหล่านี้ว่าเราตระหนักละเห็นถึงความสำคัญของพวกเขาที่เสียสละไปดูแลผืนป่าของประเทศไทย จึงได้มีการระดมทุนในครั้งนี้ขึ้นมา กลุ่มรพ.รามคำแหงประกอบด้วยรพ.รามคำแหง รพ.สินแพทย์ รพ.เชียงใหม่ รามและรพ.ลานนาจึงร่วมลงเงินกันเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาทเพื่อริเริ่มจัดโครงการนี้ ด้วยความหวังว่าจะสามารถระดมเงินได้มากกว่านี้เพื่อมอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าต่อไป

ส่วนทางด้านนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า มูลินิธิผู้พิทักษ์ป่าก่อตั้งเมื่อปี 2561 มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดระดมทุนเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิฯทั้งจัดวิ่งและปั่นจักรยาน โดยทางกรมอุทยานฯมีแผนที่จะจัดกิจกรรมขึ้นทั้ง 6 แห่งกระจายทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรม “ปั่น 2 น่องฯสู่การระดมน้ำใจ…ช่วยผู้พิทักษ์ป่า”ให้กล้าแกร่งในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมปั่น 2 น่องพิชิตอินทนนท์ครั้งที่ 12 แล้ว โดยครั้งนี้ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักวิ่งเป็นพิเศษ โดยมีประกาศห้ามปั่นจักรยานลงดอยอินทนนท์ โดยจะมีด่านตรวจที่กิ่วแม่ปานเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการปั่นลงดอย

“นอกจากนี้จะขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ว่าในวันจัดกิจกรรมคือ 10 มี.ค.นั้น จะมีการปิดถนนตั้งแต่กม.0 ถึงยอดดอยตั้งแต่เวลา 06.00 น. แต่หลังเวลา 12.00 น.จะให้รถขึ้นดอยอินทนนท์ได้ถึงแค่กม.31 แต่บริเวณยอดดอยจะมีการปิดเส้นทางจราจรตลอดทั้งวัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้เส้นทางไปอ.แม่แจ่มหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น”หน.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าว

นายวิชัย ลดาลลติสกุล เลขาธิการสมาคมจักรยานฯ กล่าวว่า สำหรับปีนี้มีนักปั่นที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 6,000 คน และผู้ติดตามอีกประมาณ 6,000 คน ทางสมาคมฯได้จัดเตรียมทีมงานเพื่ออำนวยความสะดวกประมาณ 650 คน ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักปั่นตลอดเส้นทาง โดยมี รพ.จอมทอง ที่ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยอาสาสมัครผู้ชำนาญพื้นที่และประสบการณ์มาเป็นหน่วยหลักและมีหน่วยสนับสนุนจากรพ.ในเครือรามคำแหงซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักปั่นและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลไปพร้อมกันด้วย

สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เพื่อสันทนาการควบคู่กันไป โดยรายได้จากค่าสมัคร่วมกิจกรรมคนละ 100 บาทจากผู้สมัครทั้งหมด สมาคมฯจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า รวมทั้งสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วย

เลขาธิการสมาคมจักรยานจอมทอง กล่าวด้วยว่า สำหรับการปั่นพิชิตอินทนนท์ ครั้งที่ 12 นี้มีนักปั่นระดับโลกมาร่วมด้วยทั้งปีเตอร์ ฟูลลี่ ซึ่งเป็นนักปั่นที่ใช้เวลาปั่นเพียง 1 ชม. นาทีจากกม.0 ถึงยอดดอยอินทนนท์และจอห์น เอ๊กเซ้มแชมป์จักรยานไต้หวันที่มาร่วมในทัวร์นาเม้นท์นี้ด้วยเช่นกัน.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้