นักท่องเที่ยวจีน 300 คนจากอู๋ฮั๋นไม่มีเที่ยวบินกลับ ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับช่วงตรุษจีน

นักท่องเที่ยวจีน 300 คนจากอู๋ฮั๋นไม่มีเที่ยวบินกลับ ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับช่วงตรุษจีน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อสร้างความประทับใจ ที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางในการมาเยือนในช่วงเวลาพิเศษของชาวจีน โดยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารชาวจีนที่ผ่านเข้าออกในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะใกล้เคียงกับปี 2562 ขณะที่เที่ยวบินอู่ฮั่น-เชียงใหม่ ยกเลิกตั้งแต่ 24 ม.ค. ถึง 4 ก.พ.63 ส่งผลกระทบทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่มีไฟล์ทขากลับประมาณ 300 คน โดยสายการบินจะทยอยกระจายผู้โดยสารกลับไปเมืองหลักเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ แทน
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนส่วนราชการและสายการบิน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2563 โดยร่วมกันให้การต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD481 ซึ่งเดินทางมาจากฉางชา และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น เที่ยวบินที่ MU2569 ซึ่งเดินทางมาจากปักกิ่ง มีการแจกส้มมงคลและของที่ระลึก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางในช่วงเวลาพิเศษ

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ (ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563) ไม่มีเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ แต่มีสายการบินขอทำการบินเพิ่ม 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น ในเส้นทาง หนานหนิง-เชียงใหม่-หนานหนิง จำนวน 18 เที่ยวบิน และเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ จำนวน 42 เที่ยวบิน สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เส้นทาง กวางโจว-เชียงใหม่-กวางโจว จำนวน 46 เที่ยวบิน และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง เฉินตู-เชียงใหม่-เฉินตู จำนวน 18 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 124 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวบินที่ทำการบินปกติแล้ว จำนวนเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนของปี 2562 ประมาณร้อยละ 9.4 แต่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1.8 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้โดยสารชาวจีนเฉลี่ยวันละประมาณ 6,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติประมาณวันละ 1,000 คน และจากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าในปี 2562 มีผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่า 1.78 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1.69 ล้านคน

สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะหนึ่งในช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด หรือ เทอร์โมสแกน รวมทั้งแจก Health beware card ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติตนและสังเกตอาการเบื้องต้นให้แก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 และพบผู้โดยสารที่มีไข้สูงเข้าข่ายการตรวจหาเชื้อเพียง 1 ราย เท่านั้น ซึ่งผลการตรวจก็ออกมาแล้วว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้งนี้กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคติดต่อ และการกักกันโรค ถือเป็นหนึ่งในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน ที่ต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการ ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เลือกหัวข้อดังกล่าวในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง จึงมั่นใจได้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้

ขณะที่เที่ยวบินอู่ฮั่น-เชียงใหม่ ยกเลิกตั้งแต่ 24 ม.ค. ถึง 4 ก.พ.63 ส่งผลกระทบทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่มีไฟล์ทขากลับประมาณ 300 คน โดยสายการบินจะทยอยกระจายผู้โดยสารกลับไปเมืองหลักเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ แทน

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้