นักท่องเที่ยวจีนยังหลงไหลมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ตรุษจีนสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบิน ฮอตสุดเชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้

นักท่องเที่ยวจีนยังหลงไหลมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ตรุษจีนสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบิน ฮอตสุดเชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้

เชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวจีน  ตรุษจีนปีนี้มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ 100 เที่ยวบิน เผยเส้นทางเซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ ขอเพิ่มมากที่สุดกว่า      80 เที่ยวบิน 

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่                                 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน มีสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษสองสายการบิน ได้แก่ สายการบินจุนเหยา                           จำนวน 82 เที่ยวบิน ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 14 เที่ยวบิน                 ในเส้นทาง หนานหนิง-เชียงใหม่-หนานหนิง และชิงเต่า-เชียงใหม่-ชิงเต่า ประมาณการผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวน 14,400 คน ทั้งนี้ปัจจุบันมีสายการบินประจำที่ทำการบินตรงจาก ทชม.ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีน จำนวน 17 สายการบิน ใน 16 เส้นทาง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 38,000 คน และเพิ่มสูงกว่า 40,000 คน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 39,000 คน เพิ่มขึ้น            จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.5

สำหรับเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จะทำการบินเข้าออกก่อนเวลา 24.00 น. ตามเวลาเปิดให้บริการ                   ของ ทชม.และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ทชม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ การตรวจอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ                         ท่าอากาศยานของเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ การจัดระบบการจราจร และตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเพิ่มรอบการตรวจ FOD หรือวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการมาใช้บริการ ณ ทชม.อันจะส่งผลดีภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป                                                   อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  ประกอบกับ ท่าอากาศยานเชียงวใหม่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าระดับปกติ ซึ่งต้องตรวจบุคคล สิ่งของและสัมภาระทุกชนิดก่อนเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening) อาจทำให้มีแถวยาวในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึงพร้อมกัน หรือมีเที่ยวบินออกในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สนามบินโดยอย่างน้อยควรเดินทางมาถึงสนามบินตามเงื่อนไขการเดินทางที่สายการบินกำหนด เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้