นศ.วิจิตรศิลป์ มช.เดือด ของบจัดนิทรรศการ 1.5 แสน ถูกหั่นเหลือ 5 พันบาท

นศ.วิจิตรศิลป์ มช.เดือด ของบจัดนิทรรศการ 1.5 แสน ถูกหั่นเหลือ 5 พันบาท

เชียงใหม่ – นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์กว่า 100 คน ยื่นหนังสือถึงอธิการบดี ร้องให้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร หลังยื่นของงบจัดนิทรรศการ Media Arts and Disign Festival 2019 จำนวน 1.5 แสนบาท แต่ได้เพียง 5,000บาท  จนต้องยุติการจัดงานเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 พ.ย.2562 นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันประมาณ 100 คน เดินเท้าจากอาคารกิจกรรมนักศึกษา พร้อมถือป้ายประท้วงกรณีทำเรื่องของบประมาณจัดนิทรรศการ Media Arts and Disign Festival 2019 จำนวน 150,000 บาท แต่ได้รับเพียง 5,000 บาท จนต้องยุติการจัดนิทรรศการ โดยได้เดินไปปักหลักหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อยื่นหนังสือถึงอธิการบดี ให้ตรวจสอบคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ชุดปัจจุบัน และขอให้คณะผู้บริหาร ออกมาชี้แจงรายละเอียด ในการอนุมัติงบประมาณจัดนิทรรศการครั้งนี้ข้อความในหนังสือที่ยื่น ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นิทรรศการ Media Arts and Design Festival ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญต่อสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ เพราะนักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมในแฟ้มสะสมผลงาน นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการจัดทำผลงานศิลปะ เป็นการฝึกประสบการณ์ในพื้นที่จริงและจัดงานศิลปะอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะด้วยตามเอกสารเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการ และขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ นิทรรศการสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design Festival 2019) สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการจากหน่วยงานกิจการนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ในการดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท แต่คณะกรรมการหน่วยงานกิจการนักศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ชุดปัจจุบัน มีมติสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ด้วยเหตุนี้คณะนักศึกษาผู้จัดโครงการ นิทรรศการ Media Arts and Design Festival 2019 จึงตัดสินใจยุติการจัดนิทรรศการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณตามที่ได้ยื่นหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณ ส่งกระทบผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จึงขอใช้สิทธิ์ และเรียกร้องให้อธิการบดี ตรวจสอบถึงความยุติธรรม และหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ชุดปัจจุบัน และขอให้คณะผู้บริหาร ออกมาชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลในการอนุมัติงบประมาณ ดังกล่าว ว่ามีกระบวนการพิจารณาอนุมัติอย่างไรทั้งนี้ รศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ และได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหาร พร้อมทั้งเชิญ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมประชุมสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดช่วงบ่าย จนกระทั่ง 16.10 น. จึงได้เลิกประชุม

รศ.อาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งมีความเป็นไปได้หลายกรณี เช่น ทางคณะอาจส่งเรื่องมาช้า ซึ่งตามระเบียบใหม่ ต้องใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้