นศ.ชูป้ายส่งเสียงให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร้องรัฐเร่งแก้วิกฤติฝุ่นควัน

นศ.ชูป้ายส่งเสียงให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร้องรัฐเร่งแก้วิกฤติฝุ่นควัน

เชียงใหม่ (15 มี.ค.) / นักศึกษารวมตัวชูป้ายส่งเสียงต่อสังคม รณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องมลภาวะทางอากาศ พร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเวลา 17.00 น. บริเวณประตูทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รวมตัวกันสวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมชูป้าย Chiangmai Climate Strike และภาพวาดเรียกร้องให้มีการแก้ไขคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทย และต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมด้วยต่อมาแกนนำนักศึกษาจากพรรค และชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกมากล่าวถึงนโยบายพรรค และข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาล อาทิ แกนนำพรรค มช.ก้าวหน้า ยืนยันว่าพรรคจะขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ปกป้องทรัพยากรให้อยู่ในสภาวะที่ดี เพราะฝุ่นควันที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุแค่จากการเผาป่า หากยังมาจากการเผาไหม้ของยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องบิน จึงต้องมีการจัดการเพื่อให้ลดการใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่แกนนำพรรค 12 ประสาน กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสำคัญกับธรรมชาติน้อยมาก จนทรัพยากรลดปริมาณลงมาก แล้วคน และสัตว์ก็ได้รับผลกระทบ ซ้ำยังมีการเผาป่า ใช้รถ ใช้ยานพาหนะกันมากขึ้น ก่อให้เกิดฝุ่นควัน ในฐานะคนรุ่นใหม่จึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง และประเทศชาติ

ด้านแกนนำพรรคยุวธิปัตย์ ย้ำว่าปัญหาฝุ่นควันเกิดขึ้นทุกปี แต่รัฐบาลกลับแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นจึงขอแสดงจุดยืนของพรรค ว่าจะร่วมปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้เห็นว่าการรวมพลังของนักศึกษา ประชาชน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้กลุ่มจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแจกหน้ากาก N95 อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว และแรงงานที่เข้ามาทำงานภายในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

ส่วนพรรคเสรีอินทนิล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยเร็ว และจะผลักดันให้มีระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น รถไฟฟ้า เพื่อลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมในตอนท้าย กลุ่มนักศึกษาได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมถ่ายรูป แล้วติดแฮชแท็ก #ChiangmaiClimateStrike เพื่อส่งเสียงต่อสังคมว่าต้องดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องมลภาวะทางอากาศ.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้