ธ.ก.ส.จับรางวัลลุ้นรับรางวัล”ออมทรัพย์ทวีโชค” 427 รางวัลมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

ธ.ก.ส.จับรางวัลลุ้นรับรางวัล”ออมทรัพย์ทวีโชค” 427 รางวัลมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2560 ลุ้น 427 รางวัลมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ลูกค้าจากสาขาดอยหล่อคว้ารางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ ขณะที่ลูกค้าจากสาขาเมืองแกนฯและแม่อายโชคดีได้รถยนต์เก๋งไปครอง ผช.ผจก.ธ.ก.ส.เผยปีนี้มีเพิ่มกิจกรรมลุ้นรางวัลอีกรอบกะบ”เพิ่มโชค เพิ่มสุขกับทวีโชคปี4”ให้ได้ลุ้นรายเดือนเริ่ม 1 ส.ค.-31 ธ.ค.นี้

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีนายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.),นายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผอ.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่,นายประหยัด ปัญญามี ผจก.สาขาเชียงใหม่และผจก.สาขาอื่นๆ รวมทั้งลูกค้าของธ.ก.ส.เข้าร่วมลุ้นรางวัลเป็นจำนวนมาก

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผช.ผจก.ธกส. เปิดเผยว่า การจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้ เป็นการจับรางวัลระดับจังหวัดซึ่งปีหนึ่งจะจัด 2 ครั้งๆ แรกในเดือนก.ค.และอีกครั้งประมาณปลายเดือนม.ค.หรือต้นก.พ.และการจับรางวัลระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลจะเป็นผู้ที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินออมสมุดเล่มแดง ซึ่งจะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือทุกๆ 2,000 บาทติดต่อกันทุกๆ 3 เดือนในแต่ละรอบดำเนินการก็จะได้รับบัตรจับรางวัล 1 ใบ(ยอดเงินฝากคงเหลือ 2,000 บาทฝากติดต่อกัน 6 เดือนจะได้รับบัตรจับรางวัล 2 ใบ)

ปัจจุบันธ.ก.ส.มียอดเงินฝากอยู่ที่ 1.35 ล้านล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นเงินฝากแบบออมทรัพย์ทวีโชค 2.7 พันล้านบาทจากจำนวนผู้ฝาก 15.8 ล้านบัญชี โดย 1 บัญชีต่อ 1 ผู้ฝากก็จะมีลูกค้า 15.8 ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมสูง เพราะฝากแล้วเงินต้นก็ยังอยู่ ดอกเบี้ยตามอัตราธนาคารก็ได้รับ และยังได้พิเศษลุ้นรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศรวม 3 ครั้งด้วย โดยปีนี้ธนาคารฯตั้งเป้าเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 หมื่นล้านบาทซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าธ.ก.ส.อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเงินฝากทวีทรัพย์ ทวีโชคและทวีสิน

“ปีนี้ธนาคารฯมุ่งกระตุ้นเงินฝาก เงินออมและให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร จากจำนวนสินเชื่อทั้งหมด 1.25 ล้านล้านบาทธ.ก.ส.จะมีลูกค้า 3 กลุ่มคือเกษตรกรรายย่อย กลุ่มสมาร์ท ฟาร์มเมอร์และกลุ่มเอสเอ็มอีภาคเกษตรซึ่งก็จะเอาเงินฝากที่ระดมได้ไปสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้านี้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มี Smart Farmer อย่างน้อยตำบลละ 1 ราย”ผช.ผจก.ธ.ก.ส.กล่าว

ทางด้านนายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผจก.สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีนี้ 800 ล้านบาทซึ่งไตรมาสแรกที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 300 ล้านบาทซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับเป้าเงินฝาก ส่วนเรื่องของหนี้เสียนั้นภาพรวมจะอยู่ที่ 4% แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาภัยแล้ง ภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้หนี้เสียเพิ่มเป็น 5% อย่างไรก็ตามธ.ก.ส.ได้จัดทีมลงไปดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษากับลูกค้าซึ่งคาดว่าจะรักษาระดับหนี้เสียไว้ที่ 4%

ผจก.สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ธนาคารยังมีแผนจัดกิจกรรม”เพิ่มโชค เพิ่มสุข กับทวีโชคปี 4”ให้ได้ลุ้นโชคเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค.2560 โดยมีรางวัลทองคำน้ำหนัก 1 บาทเดือนละ 50 รางวัลเป็นระยะเวลา 5 เดือนรวม 250 รางวัล และยังได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับผู้ฝากเงินและมียอดเงินฝากคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนทุกๆ 1,000 บาทจะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์ด้วย

ในส่วนของการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดครั้งนี้มีรางวัลทั้งหมด 427 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องซักผ้า 91 รางวัล ตู้เย็น 81 รางวัล สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาทจำนวน 131 รางวัล เครื่องรับโทรทัศน์ 67 รางวัล รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิ๊กจำนวน 54 รางวัล รถยนต์นิสสัน โน้ตจำนวน 2 ราววัลและรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักษณ์ รีโว่ พรีรันเนอร์จำนวน 1 รางวัล โดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่มีบัญชีเงินฝากรวม 347,550 บัญชี เงินฝากรวม 5,500 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักษณ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ คือนางปี่ ปาป่าศักดิ์ ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาดอยหล่อ และผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์นิสสัน โน้ตคนแรกคือนางวีณา สุวรรณ จากสาขาเมืองแกนพัฒนา และนางกรกมล พุ่มพวง ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาแม่อาย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้