ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 พร้อมจัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออม

ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 พร้อมจัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออม

ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 พร้อมจัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออม เพื่อเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันออมเงินแบบมีของรางวัล มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 4 ก.ค.61 ที่สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออมและมีพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค นายนรินทร์  สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีบัญชี 2561 นี้ธนาคารมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยมีการออมเงินกันอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปร่วมฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคซึ่งเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัล โดยมีการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม และจับรางวัลใหญ่ระดับประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner  จำนวน 1 คัน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Revo Smart Cab จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 3 รถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Suzuki จำนวน 230 คัน และรางวัลที่ 5 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 100 เส้น รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 15 ล้านบาท สำหรับการจับรางวัลกำหนดจับรางวัลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้ว ในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์การเกษตรพร้าวจะมีการเปิดตัวโครงการปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร อีกด้วย

ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจและฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคกับธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกว่า 380,000 บัญชี เงินฝากรวม 6,400 ล้านบาท ธนาคารจึงได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออมสำหรับลูกค้า โดยผู้ฝากเงินในช่วงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  นอกจากจะได้รับของชำร่วยรูปแบบเดียวกันทุกสาขาแล้ว ผู้ฝากเงินทุกๆ 500 บาท รับคูปองพิเศษ 1 ใบเพื่อชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับการจับรางวัลจะจับรางวัลในงานเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  การตรวจรางวัลสำหรับผู้โชคดีธนาคารจะติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งเกษตรกรลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจฝากเงินในรูปแบบออมทรัพย์ทวีโชคได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่

You may also like

ขนส่งจะเริ่มออกตรวจสอบวัดควันดำทั้งถนนสายหลัก และสายรอง หากพบค่าควันดำเกิน 30% ติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้และให้เจ้าของรถแก้ไข

จำนวนผู้