ธรรมศาสตร์ลำปางเดินหน้าก่อตั้ง TULP Creative Space (Co-Working Space)

ธรรมศาสตร์ลำปางเดินหน้าก่อตั้ง TULP Creative Space (Co-Working Space)

มธ.ลำปาง – มธ.ท่าพระจันทร์ ร่วมหารือจัดตั้ง TULP Creative Space (Co-Working Space)  เพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ลำปาง / 23 ก.ค.2561 ศาสตราจารย์ ดร. ไพรโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะ ที่เดินทางมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง TULP Creative Space (Co-Working Space) ณ บริเวณชั้น 1 โซน B อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ศาสตราจารย์ ดร. ไพรโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง เปิดเผยว่า การจัดตั้ง TULP Creative Space (Co-Working Space) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ที่เกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมการเป็นผู้ประกอบการ ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ณ TULP Creative Space (Co-Working Space)  สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้ นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ยังสามารถต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางได้อีกด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้