ธปท.เหนือแจงเศรษฐกิจดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวทั้งไทยและจีน รายได้เกษตรดีขึ้น แต่ยอดการโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่ำ

ธปท.เหนือแจงเศรษฐกิจดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวทั้งไทยและจีน รายได้เกษตรดีขึ้น แต่ยอดการโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่ำ

ธปท.เหนือแจงเศรษฐกิจดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวทั้งไทยและจีน รายได้เกษตรดีขึ้น แต่ยอดการโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่ำ หนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 4 แสนบาทต่อครอบครัว เชื่อไตรมาส 2 ได้แรงส่งจากการกระจายเม็ดเงินของรัฐลงกลุ่มจังหวัดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2560 โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสแรกปีนี้ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและจีน ผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด เช่น ข้าวนาปรับและอ้อยโรงงาน การผลิตขยายตัวดีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก การส่งออกที่มิใช่ชายแดนปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนแม้ทรงตัว แต่บางเครื่องชี้ปรับตัวดีขึ้น การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐแผ่วลง จากเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่นและสถานศึกษา การบริโภคเอกชนยังไม่ฟื้นตัว ทั้งสินค้าคงทนและของใช้ประจำวัน

สำหรับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนสำคัญจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีน สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียที่เพิ่มขึ้น รายได้เกษตรดีขึ้นในส่วนของผลผลิตเกษตรสูงกว่าที่คาดแต่ราคาสินค้าเกษตรยังลดลง การผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในหมวดอาหารตามผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าว และในหมวดส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สว่นการส่งออก Non-border ยังขยายตัวดี ขณะที่การส่งออกชายแดนไปสปป.ลาวหดตัวต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวโดยเครื่องชี้บางตัวปรับตัวดีขึ้น เช่นพื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์

อย่างไรก็ตามพบว่ายอดการโอนอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวดีนัก อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ การจ้างงานภาคเกษตรดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ เงินฝากทรงตัว สินเชื่อลดลงในกลุ่มอสังหาฯ ขนส่ง ธุรกิจการเงิน ภาคผลิตอุตสาหกรรมและเกษตร

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังกล่าวถึงหนี้ครัวเรือนของสถาบันการเงินภาคเหนือว่ายังอยู่ในระดับทรงตัว แม้หนี้ครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ประมาณ 4 แสนบาทต่อครัวเรือนแต่ก็ยังถือว่าไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากไตรมาสแรกชาวนานำรายได้จากการจำหน่ายข้าวไปชำระหนี้ธ.ก.ส.ก็อาจจะมีผลบ้างซึ่งก็ต้องติดตามต่อ รวมไปถึงหนี้ครัวเรือนที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบและจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีหลายแห่งที่มีปัญหามาก เช่นที่แพร่ซึ่งพบว่ามีปัญหาหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงจากการกู้เงินนอกระบบและอัตราดอกเบี้ยสูง รวมทั้งการทวงหนี้ต่างๆ ด้วย

สำหรับความท้าทายในระยะต่อไปก็ต้องจับตาดูทั้งภาคเกษตรและท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถขับเคลื่อนได้หรือไม่และเรื่องของต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามสำหรับแรงส่งของเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสถัดไปจะเห็นว่าภาครัฐได้กระจายเม็ดเงินผ่านกลุ่มจังหวัดมากขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 การท่องเที่ยวก็มีแรงส่งดีจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีเที่ยวบินตรงจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.และต้นมิ.ย.นี้ รวมทั้งเรื่องของมาตรการวีซ่าที่ให้มีผลถคงสิ้นเดือนส.ค.จะเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดี รายได้เกษตรก็น่าจะดีขึ้นจากผลผลิตทั้งข้าวนาปีและนาปรัง.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้