ธปท.เหนือเผลเศรษฐกิจไตรมาส 4/65 ปรับตัวดีขึ้น คาดแนวโน้มไตรมาสแรกปีนี้อยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง

ธปท.เหนือเผลเศรษฐกิจไตรมาส 4/65 ปรับตัวดีขึ้น คาดแนวโน้มไตรมาสแรกปีนี้อยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง

- in headline, เศรษฐกิจ

ธปท.เหนือเผลเศรษฐกิจไตรมาส 4/65 ปรับตัวดีขึ้น คาดแนวโน้มไตรมาสแรกปีนี้อยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยวที่ต่างชาติกลับมาเร็วกว่าคาด เผยยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและเศรษฐกิจโลกชะลอลง

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2565 ว่า เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 65 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มรายได้เกษตรมีปัจจัยบวกด้านผลผลิตพืชหลักซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยเฉพาะข้าวนาปรัง มันสำปะหลังและอ้อยจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ชะลอลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีต้นทุนปัจจัยการผลิตหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งเป็นปัจจัยลบ ทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งอาหารสัตว์

สำหรับผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย จากหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยและอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะต่อไปคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่อุปสงค์ดีขึ้นต่อเนื่อง การค้าชายแดนขยายตัวมากขึ้นตามการค้ากับจีนที่กลับมาขยายตัว แต่การค้ากับเมียนมาหดตัวเนื่องจากความไม่สงบบริเวณชายแดน แนวโน้มระยะถัดไปคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากการกลับมาจัดกิจกรรมและเทศกาลในหลายพื้นที่ ในระยะต่อไปคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องและกลับเข้าสู่ปกติ นักท่องเที่ยวจีนช่วงแรกที่มายังเป็นกลุ่ม FIT ซึ่งนิยมสถานที่ยอดนิยมหลักที่มีกำลังซื้อและมีการใช้จ่ายต่อหัวที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิด ส่วนกลุ่มทัวร์คาดว่าจะเข้ามามากขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2566 เป็นต้นไป ด้านธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมรองรับและพบปัญหาแรงงานตึงตัว

การบริโภคภาคเอกชนภาคเหนือปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากค่าครองชีพที่อาจปรับสูงขึ้นอีกและเม็ดเงินมาตาการภาครัฐทยอยลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปภาคเหนือลดลงจากไตรมาสก่อน การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว ในไตรมาสนี้การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวน้อยลงตามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่หดตัวน้อยลงเกือบทุกจังหวัด ซึ่งแนวโน้มระยะถัดไปคาดว่าปรับเพิ่มขึ้น เพราะภาคเหนือมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของและศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชียงของ จ.เชียงราย

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศทไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 1/2566 คาดว่าอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาเร็วกว่าคาด ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ ตลาดแรงงานที่ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องและรายได้เกษตรกรยังคงขยายตัวดีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคให้อยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้ยังมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกคาดว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงยกเว้นในกลุ่มอาหารที่มีอุปสงค์ดีต่อเนื่อง และต้องติดตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและต้นทุน รวมถึงการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่อาจจะชะลอตัวมากกว่าที่คาด.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้