ธปท.จับมือบสย.เปิดศูนย์ปรึกษาทางการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อยช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกธุรกิจที่มีหนี้สิน

ธปท.จับมือบสย.เปิดศูนย์ปรึกษาทางการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อยช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกธุรกิจที่มีหนี้สิน

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ จับมือ บสย. จัดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs และเปิดโครงการหลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บสย.เผยเป็นโครงการที่เน้นช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาประกอบธุรกิจและหนี้สินเพื่อแก้ไขและช่วยหาทางออก

นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีผู้แทนร่วมงานได้แก่ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  นายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ SMEs ส่วนภูมิภาค และดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ภายใต้ความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย บสย. F.A. Center และ โครงการหลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย หัวข้อการตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และภัยทางการเงิน ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการและประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านแพลตฟอร์ม FinDi Platform (findi.tbac.or.th) และ CCA Academy

สำหรับหลักสูตรความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ SME เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Fin Lit : SMEs Power up” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตรจำนวนหลายร้อยราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการเงิน เช่น การดูงบการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ ซึ่งนอกจากการจัดอบรมออนไลน์แล้ว ในวันนี้ (5 ตุลาคม 2566) ได้มีการเสริมความรู้ด้านการเตรียมพร้อมก่อนกู้เงิน การจัดทำบัญชี CEO  และ PrompBiz: Game Changer ของภาคธุรกิจไทย เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านนาง ดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ บสย.ก็ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้ โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อยหากมีปัญหาประกอบธุรกิจและหนี้สินจะแก้ไขหรือหาทางออกอย่างไร เป็นการแนะนำทั้งการพูดและมีแผนการจัดการในแต่ละช่วงและเวลา ในการขยายเวลาหนี้ และติดต่อสถาบันการเงินเพื่อให้ชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ลูกหนี้ก็อยู่ได้ด้วย โดยมีหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันโดยเฉพาะที่แบงก์ชาติให้ลูกหนี้อยู่ได้มีทิศทางเป้าหมายเดียวกัน

“เราพบว่าผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งประเทศ 1.5 หมื่นราย และพบว่าคนที่ทำมาค้าขายมีสัดส่วนสูงที่สูด โดยเฉพาะเอสเอ็มอี 70% ทำมาค้าขายในภาคบริการ ซึ่งไม่ค่อยมีความรู้ว่าพอได้เงินมาจะบริหารอย่างไร และเวลากู้เงินมาจะผ่อนชำระอย่างไรให้สัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายกับรายรับของตัวเอง หรือบางทีไปกู้ยืมเงินที่เป็นเงินกู้ระยะสั้น แต่ว่าไปซื้อทรัพย์สินที่ต้องจ่ายระยะยาว ซึ่งเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยแพง ต้องแบกภาระ ซึ่งไม่สมดุลกันเลย จึงต้องทำความเข้าใจว่ารายรับที่ค้าขายได้กับรายจ่ายที่ต้องจ่ายมันสมดุลหรือไม่ ถ้าหากไปกู้นอกระบบไม่ต้องยื่นหลักฐานแต่ได้เงินไว แต่ดอกเบี้ยสูงจะไปหารายได้จากไหน และบางคนเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจมีและจ่ายดอกเบี้ยไหว อย่างมีห้องเช่า 3 ห้องแต่กลับจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหว ซึ่งต้องให้ลูกหนี้เข้าใจ นี่แหละคือการวางแผนทางการเงิน”

 

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้