ธนารักษ์เตรียมผุดบ้านคนไทยประชารัฐบนพื้นที่ 15 ไร่หลังศูนย์เกษตรภาคเหนือ ยันคนละแปลงกับบ้านพักตุลาการ

ธนารักษ์เตรียมผุดบ้านคนไทยประชารัฐบนพื้นที่ 15 ไร่หลังศูนย์เกษตรภาคเหนือ ยันคนละแปลงกับบ้านพักตุลาการ

- in headline, จับกระแสสังคม

ธนารักษ์เตรียมประกาศหาเอกชนเข้าไปพัฒนาพื้นที่ 15 ไร่หลังศูนย์เกษตรภาคเหนือ สร้างบ้านคนไทยประชารัฐ ยันคนละแปลงกับบ้านพักตุลาการ เป้าหมายสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ

ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้มีที่อยู่เป็นของตนเองว่า กรมธนารักษ์มีความประสงค์ที่จะให้เอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือนและประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ โดยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแฝด บ้านแถวและอาคารชุดที่พักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่จะต้องดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ ลำปางและอุดรธานี โดยที่จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 96 ตารางวา แต่พื้นที่จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยจริงประมาณ 10 ไร่ หรือประมาณ 2,757 หน่วย โดยอีก 5 ไร่จะเป็นทางเข้า-ออก ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์เกษตรภาคเหนือ ซึ่งได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ออกแบบและร่างTOR ไปแล้วและคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้จะแล้วเสร็จและประกาศหาผู้เข้าร่วมพัฒนาโครงการต่อไป

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับที่ดินที่จะพัฒนาเป็นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่นี้จะเป็นพื้นที่คนละแปลงกับที่สร้างบ้านพักตุลาการ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม.1723 เนื้อที่รวม 23,000 ไร่ที่กองทัพบกได้ขอใช้พื้นที่เมื่อปี 2480 กว่า พื้นที่กว้างไปถึงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งพื้นที่เปรียบเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นแนวยาวเข้าไปข้างใน และทางศาลขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อปี 2547

“การที่กรมธนารักษ์มาเลือกพื้นที่นี้ เพื่อที่จะพัฒนาเป็นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะพื้นที่เดิมที่อยู่ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนั้น จะทำเป็นสวนสาธารณะ ทางกรมฯจึงมองหาพื้นที่ราชพัสดุแปลงอื่นที่ไม่อยู่ในชุมชน เพื่อลดปัญหาความแออัดด้านการจราจร จึงจะพัฒนาพื้นที่นี้ขึ้นมา และหลังจากที่ได้ทีโออาร์และประกาศหาผู้ดำเนินการได้แล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิสำหรับกลุ่มแรกที่กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน แล้วก็ไล่ลำดับมาถึงประชาชนทั่วไปต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้