ธนาธรล้อมวงคุยว่าที่ผู้สมัครสส.ก้าวไกลถกปัญหาหมอกควันและนโยบายหาเสียง

ธนาธรล้อมวงคุยว่าที่ผู้สมัครสส.ก้าวไกลถกปัญหาหมอกควันและนโยบายหาเสียง

- in headline, จับกระแสสังคม

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล ขึ้นเหนือ ล้อมวงว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคก้าวไกลเชียงใหม่ ถกปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขอหมอกควัน และฝุ่นพิษ PM2.5 หาทางออกแก้ปัญหา และนโยบายการหาเสียงเรื่องหมอกควัน

วันนี้(8มี.ค.)เมื่อเวลา 17.30น.ว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคก้าวไกล จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ได้ลงพื้นที่เพื่อหาเสียง ที่สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมออกกำลังกายกับพี่น้องประชาชน และไปรับฟังปัญหาเรื่องหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ที่เชียงใหม่กำลังประสบปัญหาวิกฤติทางคุณภาพอากาศอยู่ในขณะนี้ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมล้อมวงคุยกับธนาธร ที่บริเวณลายเนินนุ่ม เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมของว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคก้าวไกล จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มลงพื้นที่หลังจากที่มีการประกาศตัวผู้สมัครทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ซึ่งลดลงจาก 11 เขตที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ต้องมีหนึ่งในผู้สมัครต้องถอนตัวเพื่อเปิดเส้นทางให้อีก 10 คนได้ลงสมัคร

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นกันแบบง่ายๆ มีว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคก้าวไกล จ.เชียงใหม่ มานั่งล้อมวง กับพื้นสนามหญ้านั่งคุยกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อถกปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหมอกควันที่สะท้อนจากตัวแทนของว่าที่ผู้สมัครในแต่ละพ้นที่ซึ่งมีปัญหาผลกระทบแตกต่างกัน ซึ่งเรื่องของ PM2.5 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการหาเสียงของพรรคด้วย พร้อมกันนี้ก็ได้มีแฟนคลับของธนาธร และผู้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรค มาร่วมรับฟังด้วย


หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เปิดเผยว่า ที่มาในวันนี้มาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล มารับฟังปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่า มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่หลายๆ ด้านด้วยกัน ที่เลือกสถานที่แห่งนี้พูดคุยเพราะว่าที่ผู้สัครของพรรคอยากให้เห็นสภาพปัญหา พอมาถึงก็เห็นฝุ่นควันหนาแน่นปกคลุมดอยสุเทพที่ด้านหลัง ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนโยบายของพรรคในเรื่องนี้ก็จะมองปัญหาหมอกควันมาจาก 3 ส่วนหลักคือ 1 เรื่องของการเกษตร ปัญหาการเผาจากการเกษตร 2. ไฟป่า และ3 เรื่องขอภาคการขนส่ง


ส่วนสำคัญต้องรณรงค์ปฎิบัติการทางสังคม จากคนไทย จากการเผาที่เกิดขึ้นจากการเกษตรทั้งข้าวโพด และอ้อย ดังนั้นผู้ที่ผลิตน้ำตาล หรืออาหารสัตว์เองจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบทั้งบ่วงโซ่ของการผลิตตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบในการผลิตนั้นมีส่วนทำให้เกิดการเผาหรือเปล่า เพราะกำไรที่บริษัทเหล่านี้ มีกำไรสูงก็เพราะผลักภาระในการจัดการเศษซากวัสดุจากผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกษตรกรเองกต้องมีการเผา ดังนั้นภาคประชาสังคมต้องกดดันให้บริษัทเหล่านี้มีส่วนรับผิคชอบต่อสังคม


ส่วนปัญหามลพิษทางอากาศที่มาจากการขนส่งนั้น เชียงใหม่ต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดมลพิษทางอากาศ ขนส่วมวลชนในเชียงใหม่จำเป็นต้องเพิ่มรถสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ เพราะทุกวันนี้คนเชียงใหม่เองจะไปไหนมาไหนต้องใช้รถส่วนตัวแทบทั้งสิ้น ต้องผลักดันให้เกิดรถเมล์ไฟฟ้า รถรางไฟฟ้ารางเบา เพื่อให้คนลดการใช้รถส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศลงได้


ส่วนปัญหาสุดท้ายที่มองว่ามาจากไฟป่า มองว่าเมื่อเกิดไฟป่าแล้วศักยาภาพของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งกำลังสำคัญอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองขาดเทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือ และงบประมาณในการทำงานทั้งๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่ แต่เครื่องไม้เครื่องมือดับไฟป่าที่มีประสิทธิภาพ และงบประมาณกลับมาตกอยู่ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นหลัก นโยบายของพรรคก็จะผลักดันเรื่องเหล่านี้

ขณะที่การวางตัวผู้สมัครของพรรคก่อนหน้านี้ที่เคยมี 11 เขตแต่จากการแบ่งเขตของ กกต.ที่ออกมาช้าทำให้เราต้องลดจำนวนผู้สมัครลง 1 คน แต่โชคดีที่ว่าที่ผู้สมัครของเชียงใหม่มีคนหนึ่งที่เสียสละถอนตัวเปิดทางให้เพื่อน 10 คนลงสมัครแทนถือเป็นความเสียสละที่น่ายกย่อง แต่ยืนยันว่าทั้งว่าทั้งหมดก็จะลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงช่วยกันทั้ง 10 เขต.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้