ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติ จากกรณีที่มีการพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเพิ่มขึ้น หรือพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และดำเนินการจัดเตรียมทรัพยากรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ซึ่งนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รายงานมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 โดยตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น และหลังจากประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ก็ได้ทำการคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองกวางโจว ซึ่งมีบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 3-5 เที่ยวบิน โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองกวางโจว จะต้องผ่านช่องทางที่จัดตรียมไว้ และคัดกรองเบื้องต้นด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจซ้ำ ก่อนส่งไปยังห้องแยกโรค และเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาของหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ผู้โดยสารชาวจีนทุกคนจะได้รับการแจกการ์ดแนะนำการปฏิบัติตัวกรณีเจ็บป่วยและการสังเกตอาการของตัวเอง ขณะเดียวกันได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดร้านค้า และพื้นที่ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสาร สวมถุงมือและใส่หน้ากากป้องกันด้วย ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้