ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้อมรับคำติชมของนักท่องเที่ยวไปปรับปรุงแก้ไข หลังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ความสกปรกภายในห้องพักรอผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้อมรับคำติชมของนักท่องเที่ยวไปปรับปรุงแก้ไข หลังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ความสกปรกภายในห้องพักรอผู้โดยสาร

- in headline, จับกระแสสังคม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้อมรับคำติชมของนักท่องเที่ยวไปปรับปรุงแก้ไข หลังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ความสกปรกภายในห้องพักรอผู้โดยสาร


วันที่ 21 มกราคม 2566 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์คลิปวิดีโอใน Tiktok ที่แสดงให้เห็นสภาพพื้นพรมที่สกปรกภายในห้องพักรอผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และพบแมลงสาปใกล้กับตู้กดน้ำดื่มว่า ในนามของผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และขอน้อมรับคำติชมของนักท่องเที่ยวไปปรับปรุงแก้ไข โดยหลังจากผู้โพสต์ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้พนักงานทำความสะอาดเข้าไปทำความสะอาดและซักพรมบริเวณดังกล่าวทั้งหมด และแจ้งบริษัทกำจัดแมลงเข้ามาดำเนินการตรวจสอบ หาแนวทางป้องกันแก้ไขในเช้าวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย มาตรวจประเมินด้านสุขอนามัยบริเวณร้านค้าต่างๆ รวมถึงจุดบริการน้ำดื่ม ภายในห้องพักรอผู้โดยสาร
ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดและการดูแลสุขอนามัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยจะมีพนักงานทำความสะอาดประจำตามจุดต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่ โดยเฉพาะในห้องสุขา และจะดำเนินการทำความสะอาดทันทีที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องออกไป แต่เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และบางช่วงเวลามีเที่ยวบินทำการบินคับคั่งในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้พนักงานไม่สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ทันที ต้องรอให้ว่างเว้นจากผู้โดยสารหรือหลังจากหมดเที่ยวบินในแต่ละวัน ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขออภัยความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกคำติชม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยจะดำเนินการให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอยู่

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้