ท่าอากาศยานเชียงใหม่ใช้งบอีก 1.3 หมื่นล้านปรับปรุงและขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารถึงปี 73

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ใช้งบอีก 1.3 หมื่นล้านปรับปรุงและขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารถึงปี 73

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยบอร์ดอนุมัติเงินกว่า 1.3  หมื่นล้านบาทดำเนินการตามแผนแม่บทถึงปี 2573 รองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี โดยจะเริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นและทำรายงาน กลางเดือนมี.ค.นี้ ขณะที่จำนวนผู้โดยสารปีนี้ทะลุ 9.45 ล้านคน มีกำไรสุทธิกว่า 900 ล้านบาท

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ครบรอง 29 ปีของการดำเนินงาน โดยมีน.อ.วิสูธ จันทนา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้บริหารให้การต้อนรับ

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท.ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแล ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน ภายใต้ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value) ใน 5 ด้าน ได้แก่  ให้ใจ ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย (Service Minded)   มั่นใจ เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย (Safety & Security) ร่วมใจ การรวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น (Teamwork) เปิดใจ การพัฒนาไม่หยุดยั้ง (Innovation)และ ภูมิใจ การยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร (Integrity)

ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่นับตั้งแต่ปี 2555     เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 2559 ) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 9.45 ล้านคน ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงที่ 1 เป็นการรวมแผนพัฒนาระยะสั้นกับระยะกลาง (ปี 2559-2568) มีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปี 2573    เพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 18 ล้านคน และแผนพัฒนาช่วงที่ 2 ระยะยาว (ปี 2569-2573) มีเป้าหมายที่จะรองรับ ปริมาณจราจรทางอากาศในปี 2578 เพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 20 ล้านคนรวมงบประมาณตามแผนงานฯที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด 1.3 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) โดย ทอท.ได้ว่าจ้างบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ใช้ระยะเวลาในการจัดทำรายงาน EIA และขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประมาณ 2 ปี โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคมศกนี้ จากนั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนพัฒนาได้ในปี 2562

ซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างปรับปรุงทางขับ (Taxiway) และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) งานก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานบนพื้นที่ทางขับขนานเดิม พร้อมทั้งปรับปรุงลานจอด อากาศยานเดิมให้สามารถรองรับอากาศยานได้รวม 31 ลำ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า  7 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ประมาณ 78,000 ตารางเมตร งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมโดยมีส่วนต่อขยายของอาคารอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารเดิม ทำให้อาคารมีขีดความสามารถ  ในการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลานจอดรถยนต์ให้สามารถรองรับได้  300 คันสำหรับรถขนส่งสาธารณะที่มาให้บริการงานปรับปรุงระบบถนนเส้นทางเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อใช้รองรับอาคารผู้โดยสาร  ที่ก่อสร้าง และปรับปรุงตามแผนพัฒนา และให้เกิดประสิทธิภาพในระบบสัญจรบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถผู้โดยสารภายในประเทศ และสำนักงานสายการบิน ตั้งอยู่บริเวณ   ฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เป็นอาคารจอดรถยนต์ 8 ชั้นสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้ประมาณ 2,500 คัน พร้อมกับก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2559 ปริมาณการจราจรทางอากาศ (มกราคม-ธันวาคม 2559)  มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 69,202 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.39 มีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน ทำการบินใน 18 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน  24 สายการบิน ทำการบินใน 19 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 215 เที่ยวบินต่อวัน มีจำนวนผู้โดยสาร 9.45 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบร้อยละ 13 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 2.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนถึงกว่า 1.24 ล้านคน  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 10 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารชาวจีนดังกล่าวนำมาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้บริการในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์   ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยโดยรอบและในแนวขึ้นลงของอากาศยานบ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยที่ได้สร้างผลกระทบดังกล่าวให้แก่ชุมชนรอบข้าง อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็น ต้องเพิ่มเที่ยวบินนอกเวลาทำการปกติ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า    ส่วนปริมาณการขนถ่ายสินค้า 18,512 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558  สำหรับผลประกอบการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2559 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น   2,018.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.68 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 มีกำไรสุทธิ 984.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.24 โดยเป็นรายได้จากการบินประมาณร้อยละ 70 และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท.นั้น ในปี 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนน้ำดื่ม การสนับสนุนงบประมาณจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  และการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชน.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้