ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยผู้โดยสารช่วงเดือนธ.ค.เฉลี่ยวันละ 2.4-2.5 หมื่นคน เที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 150 เที่ยว เพิ่มขึ้นหลังโควิดเกือบร้อยละ 80

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยผู้โดยสารช่วงเดือนธ.ค.เฉลี่ยวันละ 2.4-2.5 หมื่นคน เที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 150 เที่ยว เพิ่มขึ้นหลังโควิดเกือบร้อยละ 80

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เผยตัวเลขผู้โดยสารในช่วงเดือนธันวาคม 2565 เฉลี่ยวันละประมาณ 24,000-25,000 คนต่อวัน เที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 150 เที่ยวบิน คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 60 ของปี 2562 ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 80


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณลานจอดรถบัส ด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปล่อยแถวดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ ตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจ-คนเข้าเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 เป็นต้น


ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การเดินทางผ่าน ทชม.ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 24,000-25,000 คนต่อวัน เที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 150 เที่ยวบิน คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 60 ของปี 2562 ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะการนำสัมภาระที่มีของเหลว เจล สเปรย์ ติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน


ส่วนการเดินทางเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีสายการบินให้บริการ 12 สายการบิน ทำการบิน 11 เส้นทาง ได้แก่ อินชอน สิงคโปร์ ไทเป หลวงพระบาง ดานัง ฮานอย ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ปูซาน โฮจิมินห์ และย่างกุ้ง และในช่วงต้นปี 2566 จะเพิ่มเส้นทาง เชียงใหม่-โอซาก้า ในส่วนของจีนหลังจากที่มีการประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ขณะนี้มีสายการบินที่ติดต่อทำการบินเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ และคาดว่าจะมีอีกหลายเส้นทาง ทั้งนี้ในปี 2562 ก่อนที่จะเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเส้นทางบินตรงไปยังเมืองต่างๆ ของจีนทั้งสิ้น 19 เส้นทาง มีผู้โดยสารชาวจีนเฉลี่ยวันละ 4,000-5,000 คน และมีจำนวนผู้โดยสารชาวจีน ผ่านเข้าออกช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2562 กว่า 1.78 ล้านคน

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้