ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ “ขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0”

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ “ขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0”

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ “ขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0” มุ่งรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หลังติดอันดับสนามบินดีเด่นอันดับที่ 3 ของโลก ในกลุ่มผู้โดยสาร 5-15 ล้านคน ในปี 2559

วันนี้ (4 เมษายน 2560) ที่โถงภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังจากที่ในปี 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ     เป็นอันดับที่ 3 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 5-15 ล้านคนต่อปี จากทั้งหมด 82 ท่าอากาศยานทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก (Airport Service Quality Program: ASQ) ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI)

ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอันดับสนามบินดีเด่นนั้น ทาง ACI ได้ทำการสำรวจคะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานต่างๆ ด้วยแบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ใน 34 หัวข้อ เช่น บรรยากาศโดยรวม ความสุภาพและความเต็มใจช่วยเหลือของพนักงานในส่วนต่างๆ    ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย การตรวจคนเข้าเมือง ร้านค้า ร้านอาหาร และความสะอาด เป็นต้น

จากนั้นท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะรวบรวมแบบสอบถาม และส่งกลับไปยังโครงการจัดอันดับ                        ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก เพื่อดำเนินการประมวลผลและจัดทำรายงานผลคะแนนและอันดับ เปรียบเทียบกับท่าอากาศยานสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ การที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนน  ความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 3 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 5-15 ล้านคนต่อปี จึงถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ สายการบิน พนักงานจัดจ้างทุกกลุ่มงาน และพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานข้างเคียง องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบ รวมถึงสื่อมวลชนที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ตลอดมา 

น.อ.วิสูธ กล่าวด้วยว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงได้จัดประกวดแบบเชิงแนวความคิด เพื่อพัฒนางานบริการ โดยให้ระบุประเด็นและบริบทของความคิดอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข หรือจัดการกับประเด็นขบคิดดังกล่าว ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการนำเสนอความคิด แนวคิดที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000.- บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ท่าอากาศยานเชียงใหม่.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้