ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่จะเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 24,225 คน
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ว่า ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่าน ทชม.ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 180,990 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 24,225 คน และประมาณการเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 1,234 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 176 เที่ยวบิน โดยผู้โดยสารคาดการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 และเที่ยวบินคาดการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอาจมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวถึง 27,000-30,000 คน
ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ทชม.ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบินและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้านการจัดการจราจรได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะการแนะนำให้ใช้บริการเช็กอินด้วยตนเอง ผ่านระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS : Common Use Self Service) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารในการลดระยะเวลารอคอย
สำหรับการอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถยนต์และการบริการขนส่งสาธารณะ ทชม.มีบริการอาคารจอดรถ 10 ชั้น รวมกับพื้นที่ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง มีศักยภาพในการรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,300 คัน และมีระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ Airport Taxi (Limousine), Taxi Meter, Airport Shuttle Bus และ Grab เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการในการเดินทางออกจากสนามบิน
อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างหนาแน่น จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะการนำสัมภาระที่มีของเหลว เจล สเปรย์ อาทิ น้ำพริกต่างๆ ติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยานด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้