ท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมขยายเวลาให้บริการพร้อมเปิดบิน 24 ชั่วโมง 1พ.ย.นี้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมขยายเวลาให้บริการพร้อมเปิดบิน 24 ชั่วโมง 1พ.ย.นี้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยืนยันความพร้อมขยายเวลาให้บริการจากเดิมเป็น 24 ชั่วโมง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการจัดตารางการบินจะคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในแนวเส้นเสียงเป็นสำคัญ
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการเตรียมความพร้อมขยายเวลาการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อเร่งรัดด้านการท่องเที่ยว (Quick-Win) ของรัฐบาล โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นการชั่วคราว ต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งคาดว่า กพท.จะพิจารณารายละเอียดและอนุมัติได้ภายในเดือนตุลาคม 2566 ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็จะเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นการถาวรต่อไป
ทั้งนี้การขยายเวลาการเปิดให้บริการเป็น 24 ชั่วโมงดังกล่าว นอกจากจะรองรับด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในด้านการบินอีกด้วย โดยตั้งแต่ท่าอากาศยานเชียงใหม่รับโอนกิจการมาจากกรมการบินพาณิชย์เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ได้ประกาศใน AIP Thailand มาโดยตลอดว่า เวลาที่ให้บริการของสนามบินเชียงใหม่คือเวลา 06.00-24.00 น.ทำให้สายการบินต่างๆ ต้องจัดตารางบินเข้า-ออก ให้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องทำการบินนอกเวลา หรือมีการขอลงฉุกเฉินจากเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศต้นทางหรือปลายทาง ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการด้านเอกสารจำนวนมาก การขยายเวลาให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมง จะช่วยลดขั้นตอนด้านเอกสาร ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองหรือให้บริการได้ทันที ก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการปลดล็อคข้อจำกัดด้านเวลาที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับเที่ยวบินระยะกลางหรือระยะไกล ที่ใช้เวลาบินออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่หลัง 24.00 น. เพื่อไปถึงประเทศปลายทางในตอนเช้า เป็นการเพิ่ม Slot เที่ยวบิน ให้สายการบินมีทางเลือกในการจัดตารางการบิน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเที่ยวบินเต็มขีดความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง เพราะท่าอากาศยานเชียงใหม่เองก็ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จะต้องหารือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตารางการบินให้เหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการ 24 ชั่วโมง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สายการบิน และผู้ประกอบการ ได้จัดเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมเวลาเปิดให้บริการ โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย จะมีเที่ยวบินและผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 และจากมาตรการวีซ่าฟรีชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะส่งผลดีต่อเส้นทางบินตรงจากจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเส้นทางระหว่างประเทศ 20 เส้นทาง เป็นเส้นทางบินตรงไปยังประเทศจีน 7 เส้นทาง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้, จิ่นหง, กวางโจว, ปักกิ่ง, เฉินตู, คุนหมิง และหางโจว มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละประมาณ 4,800 คน ในขณะที่ปี 2562 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเส้นทางบินระหว่างประเทศ 31 เส้นทาง เป็นเส้นทางบินตรงไปยังประเทศจีน 14 เส้นทาง มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละกว่า 8,800 คน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้